Vad är Let's Create Norrköping?

För att knyta samman alla medarbetare, medborgare och företagare i Norrköpings kommun skapades en gemensam grund att stå på och verka utifrån. En grund för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Denna grund kallar vi Let’s create Norrköping.

Let’s create Norrköping bygger på vårt arv och formar vår framtid. Att skapa Norrköping och dess framtid är något som vi alla är en del av!

Syftet med webbplatsen

Med Let's create-plattformen som grund agerar denna webbplats som ett skyltfönster för vår stad och kommun. Webbplatsen ger oss möjlighet att marknadsföra platsen Norrköping och berätta om allt spännande som sker inom stadsutveckling, näringsliv, universitetsliv och i det dagliga livet för varje Norrköpingsbo. Webbplatsen ska förstärka känslan av Norrköping som en attraktiv plats att bo, leva, studera och verka i, samt bidra till att öka attraktionskraften, kompetensförsörjningen och tillväxten för Norrköping.

Budskapet Let's Create Norrköping

Let's create Norrköping är vår kommunikationsplattform. Budskapet är basen i vår kommunikation, det är ingen slogan för kommunen utan ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping.

Ett budskap som öppnar möjligheter

Vi i Norrköping är vana vid förändring. Därför är det naturligt för oss att skapa nya lösningar och möjligheter. Det sitter liksom i själen. Allt detta landar helt naturligt i budskapet ”Let’s create Norrköping”.

Ett budskap för Norrköping

För alla vi som jobbar i kommunen är ”Let’s create Norrköping” ett slags mission. En anledning att gå till jobbet. Ett skäl att ständigt öka kvaliteten i tjänster och i möten med människor.

För Norrköpings medborgare är ”Let’s create Norrköping” en glad uppmaning att delta. Att vara med och fylla Norrköping med mening, nyfikenhet, entreprenörskap och stolthet.

För Norrköpings näringsliv är ”Let’s create Norrköping” en utmaning och inspiration.

Ett budskap för omvärlden

Till omvärlden är ”Let’s create Norrköping” en inbjudan att komma hit och skapa. På universitetet. I forskningen. På skolor och företag. Ju fler som vill vara med och skapa här på plats hos oss, desto större blir Norrköpings möjligheter att skapa välfärd för alla.

”Let’s create Norrköping” är även ett erbjudande. En chans att ta del av de tjänster och produkter som tillhandahålls av våra kreativa företag och institutioner.

Ett budskap som involverar alla

Sist men inte minst är ”Let’s create Norrköping” ett budskap som öppnar möjligheter. Det sätter inga gränser för vad vi vill och vad vi kan. Det inbjuder alla att vara med. Och det kommunicerar på ett språk som alla kan förstå.