”Thrive” -
#viärocksåNorrköping

#viärocksånorrköping! är ett projekt som låter unga kvinnor komma till tals, skapa, utvecklas och stärka sin självbild. Projektet genomfördes med ett minimum av resurser och maximal energi under sommaren 2017.

Under våren 2017 fick 25 tjejer från olika delar av Norrköping frågan om de ville skapa en musikvideo tillsammans – som sommarjobb. Den sociala entreprenören Louise Berg från Sibship startade igång projektet tillsammans med Musikhuvudstaden, med stöd av Cnema, Norrköpings kommun och Region Östergötland.

Deltagarna i projektet har rötter i 17 olika länder, inklusive Sverige. Ingen av dem tyckte att just hon kunde sjunga. Ingen kunde dansa. Ingen kunde något om film. Få trodde riktigt på projektet, som inte kvalade in för finansiering i några befintliga strukturer.

Vi är också Norrköping är ett interkulturellt projekt för gymnasietjejer som upplever ett utanförskap i samhället, men det handlar inte om könsseparation. Snarare en sluss in i de strukturen som finns i samhället där den här gruppen sällan syns eller hörs.

Projektet resulterade i en musikvideo med låten "Thrive" - en historia och ett angeläget budskap som förhoppningsvis kan skapa eko långt utanför Norrköping.

Så har projektet gått till

Under 15 tillfällen från mitten av mars 2017 anordnades workshops som handlade om att testa på olika kulturella uttryck. Deltagarna fick också besöka olika kulturverksamheter i Norrköping och besöka arbetsplatser som är typiskt manliga, exempelvis brandstationen. Under dessa tillfällen låg fokus på reflektion kring framtid, jämställdhet, lika rättigheter, skola, att vara tjej och ung samt hur det är att leva med flera kulturer inom sig.

Under arbetets gång fick gruppen också lära sig att planera och utföra ett projekt, inklusive marknadsföring och låtsläpp.

En galapremiär arrangerades i oktober, samt en visning för familj och vänner. Film i Öst, Dans i Öst, Pangea och Cnema stod för lokaler, pedagoger och filmutrustning. Kultur- och fritidskontoret finansierade en musikproducent.

Lyssna på "Thrive"

Musikvideon på youtube.
Behind the scenes - en dokumentär om projektet där deltagarna själv berättar sina upplevelser.

Lyssna på låten på Spotify.

 

Ett gäng tjejer sitter och sminkar sig.