"Jag mår bra när de har det bra"

Del 3 av 3: gode män i Norrköping. Stefan Hammarström är god man till flera Norrköpingsbor som behöver stöd i vardagen. Det tar några timmar i månaden, men är värt mycket, tycker han.

– Det är ett ganska lätt sätt att göra någons vardag lite enklare och tryggare. Dessutom är jag intresserad av ekonomi och att göra budgetar.

Vad är det bästa med att vara god man?

– Det är tillfredsställande att se hur skulder hålls i schack och hur huvudmannen lever ett gott liv och är frisk. Jag ser på mina huvudmän som en del av min familj och mår bra när de har det bra i boendet, på arbetsplatsen och ekonomiskt.

Vad är svårast?

– Det är nog att balansera generositet med återhållsamhet, eftersom huvudmannen ofta har begränsade tillgångar. Man vill inte sätta gränser, men många gånger räcker inte pengarna till allt. Myndighetskontakter kan vara svåra också, men det är mest i början av ett uppdrag. Sen rullar det på.

Finns det något som har överraskat dig?

– Generellt har mina huvudmän ganska bra koll på sina tillgångar, vilket är lite överraskande eftersom de i övrigt inte alltid förstår vad saker kostar och hur man hushåller.

Det handlar främst om ekonomi, men det finns också utrymme för socialt umgänge. Hur ser du på det?

– Det är viktigt med den sociala kontakten, tycker jag. Men huvudmännen är så olika som personer, så det bygger helt på deras egna önskemål. En del vill vara självständiga och inte veta av mig. Då har jag mer kontakt med deras kontaktperson.


Vad innebär det att vara god man?

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande orsak behöver hjälp i vardagen. Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

Gode män i Norrköping
Vill du ha inblick i uppdraget? Läs intervjuer med andra gode män i Norrköping som berättar om hur det kan vara att hjälpa en medmänniska.

STEFAN HAMMARSTRÖM

Jobbar som säljare
God man sedan 2013