”Ett privilegium att få möta så många engagerade människor”

Fotografi på Selma Baranterjus. Skylt med Norrköpings logotyp i bakgrunden samt blommor runt omkring.

Selma Baranterjus. Foto: Norrköpings kommun


– Jobbet är svårt, roligt, tufft och glädjande, som när man hittar familjer som är jättebra. Eller som när man lyckas med en matchning och det blir rätt för barnet. Det är detta som gör att jag gillar mitt jobb, säger Selma Baranterjus, familjehemssekreterare på socialkontoret i Norrköpings kommun.

Familjehemsenheten där Selma Baranterjus arbetat sedan 2015 är den enhet som utreder familjer som vill bli uppdragstagare för barn som eventuellt behöver placeras i familjehem eller vara hos en kontaktfamilj några gånger i månaden. Barnet eller ungdomen kan också behöva en kontaktperson som stöd och hitta på aktiviteter tillsammans med.

Innan Selma Baranterjus började på familjehemsenheten så studerade hon till socialpedagog med behörighet som socionom vid Göteborgs universitet. Efter utbildningen jobbade hon först som fältassistent i Göteborg innan hon fick en tjänst på ett akut- och utredningshem i Fyrbylund i Norrköping. År 2007 började hon som barnhandläggare på Barn och ungdom – myndighet på socialkontoret fram tills att hon gick över till familjehemsenheten.

– Det finns så klart svåra och tunga arbetsdagar också. Som när det till exempel blir sammanbrott i ett familjehem och vi snabbt måste omplacera barnet. Det är ofta en tuff situation för både barnet och familjehemmet, säger Selma Baranterjus.

Hur jobbar ni med utredningarna av barn som behöver placeras i ett familjehem?

– Dels arbetar vi två och två i utredningarna, även i samtalen med barnen och familjerna. Dels så kan vi lyfta ärenden i vår arbetsgrupp och till cheferna. Det är en trygghet att man kan bolla med sina kollegor, säger Selma Baranterjus.

En del av arbetet på familjehemsenheten är att utreda de personer och familjer som vill hjälpa ett barn och bli uppdragstagare för kommunen. Som uppdragstagare kan man vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, kontrakterat jourhem eller kontrakterat familjehem. Det finns olika krav på de familjer som vill bli uppdragstagare. Det kan vara konkreta saker som att familjehemsbarnet måste få sitt eget rum. Eller så kan det vara andra stora förändringar på gång i familjehemmet såsom flytt eller att en familjehemsförälder ska byta jobb.

– Det är ett privilegium att få möta så många engagerade människor. Att få insyn i deras liv och få höra deras livsberättelse och höra hur de vill hjälpa andra barn. Det är fint och härligt när vi godkänner personer och familjer och fyller på vår bank av familjer, säger Selma Baranterjus.