Rätt hus på rätt plats

Det blir allt vanligare att byggbolag tävlar om att få mark att bygga bostäder på. Den första tävlingen i Norrköping där byggbolagen fick tävla om kvalitet istället för pris hölls 2011. Det gällde bostadshuset Katscha i Industrilandskapet.

Resultatet av tävlingen blev bra och Katscha har fått många priser för sin arkitektur.
– De tävlingar som vi haft har visat sig vara bra redskap att få fram rätt hus till sin plats. Det har också blivit en större variation i det som byggs i stan, säger stadsarkitekt Karin Milles.

 

Bostadshuset Katscha i Industrilandskapet

Bostadshuset Katscha vann första tävlingen i Norrköping där byggbolagen fick tävla om kvalitet istället för pris.

På egen sin egen mark har kommunen möjlighet att välja vad som ska byggas på den och hur. Alternativet, att sälja till den som betalar mest, blir inte lika bra som när de som bygger hus bjuds in att tävla om god arkitektur och långsiktigt hållbara material.

 

En fristående jury går igenom alla bidragen. Efter ett urval presenteras ett slutligt förslag till vinnare.
– Det är en medveten och klok politik som innebär att vi får nya kvarter som är byggda med stor omsorg, både om platsen och om människor. Det som är bäst för platsen är också bäst för staden, konstaterar Karin.

 

Ett aktuellt exempel är de nya bostäderna som nu byggs vid gamla busstationen. Hörnet Drottninggatan–Norra Promenaden. För två av de tre kvarteren har bostadsbyggarna fått tävla om vem som ska få bygga på platsen.

 

– Priset på marken har då redan varit bestämt. Utifrån det och våra krav på kvalitet har byggarna sedan tagit fram sina olika tävlingsbidrag. De vill ju vinna så det blir definitivt stor skillnad i kvalitet jämfört med när de bara tävlar om att få köpa marken. Här måste de hålla vad de lovar, säger Karin.

 

Att intresset är stort att delta råder det ingen tvekan om. Vid den senaste tävlingen för kvarteret Garvaren i Industrilandskapet deltog cirka 20 företag.

 

– Men de här tävlingarna är inte bara för fina kvarter i vår centrala stad, påpekar Karin. Kommunen vill jobba på samma sätt i alla områden.

 

– Det är viktigt att skapa nya attraktiva miljöer i hela Norrköping.

 

Artikeln är hämtad från tidningen "Let´s create Norrköping - en tidning om stadsutveckling".