”Inre hamnen blir världsunik”

– Det här kommer bli helt unikt. Jag tycker att staden är riktigt modig som vågar satsa på något som kommer ligga så mycket i framkant. När landskapsarkitekten Patricia Aramburu berättar om sitt arbete för Inre hamnen är det tydligt att en helt ny stad i staden kommer växa fram längs de gamla kajerna.

Patricia Aramburu är landskapsarkitekt på Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, en av fyra byråer som valdes ut för gestaltningen av utemiljöerna i den första etappen av Inre hamnen i Norrköping.
– Det här är ett mycket speciellt projekt – dels för att alla byggherrar, kommunen och arkitektkontoren arbetar så tätt tillsammans för att skapa en riktigt bra helhet. Men också för att man från kommunens håll verkligen gått in från början och sagt att man vill skapa spännande, kreativa miljöer som hänger ihop.

Ett långsiktigt tänk

Byggherrar och stadsbyggnadskontoret har verkligen ansträngt sig för att sätta både boende och besökare i fokus.
– Det är så lätt att man bara ser till det fantastiska läget och optimerar för det som ger snabbast avkastning, menar Patricia. Här finns ett långsiktigt tänk, som handlar mer om hur den här stadsdelen ska bli att bo i och besöka. Det kommer bli en helt fantastisk, sammanhållen miljö med tydlig koppling till platsen.

Graffiti-parken

En del av den nya Inre hamnen som ligger Patricia särskilt varmt om hjärtat är den graffiti-park som kommer skapas - som en fortsättning på den intensiva graffitiverksamhet som redan finns i hamnen.
– Jag har en bakgrund inom konst och graffiti, så jag blev naturligtvis mycket glad när jag förstod att Norrköpings kommun inte bara skulle riva de gamla murarna, utan bevara det som gick – och satsa på att utveckla den här kreativiteten.

– Folk i Norrköping vet kanske inte om det, men det går bussar från Stockholm hit för att andra graffitikonstnärer är nyfikna och vill vara med.

Vill skapa ett nytt besöksmål

– Vi har gjort en inventering av det som finns och haft en jättebra dialog med de konstnärer som är verksamma här för att de ska få säga sitt. Det har kommit fram en massa bra idéer. Den nya graffitiparken – och hela Inre hamnen – kommer bli ett besöksmål för folk från hela världen, jag lovar!