"Du blir en bättre version av dig själv"

Del 1 av 3: gode män i Norrköping. Mumba Pamusao Suoraniemi har varit god man sen hösten 2017 och har än så länge bara upplevt det som positivt.

– Man måste vara intresserad av människor och ekonomi. Alla som är ärliga, noggranna och ordentliga människor och som tycker om att hjälpa andra kan bli god man.

Vad är det bästa med att vara god man?

– När du hjälper någon blir du glad och stolt och då jobbar du ännu hårdare för att behålla den känslan. Varje gång du hjälper någon blir du en bättre version av dig själv. Och du känner dig mer delaktig i samhället.

Vad är svårast?

– Jag har inte upplevt något svårt än. Men jag jobbar inom omsorgen, och där har jag ibland fått stå emot anhöriga till brukarna som vill ha det på sitt sätt, och så kan det nog bli som god man också. Jag har ansvar för att pengarna ska räcka hela månaden, så då får jag stå emot.

Hur mycket tid lägger du på detta ungefär?

– Det går inte att säga, det är olika från månad till månad. Ibland gör jag bara ett snabbt ärende, ibland behöver människor ett lyssnande öra och ett förstående hjärta, och då lägger jag mer tid. Vissa tänker att det bara handlar om ekonomi, men det gör det inte.

Finns det något i uppdraget som har överraskat dig?

– Inte än, men man måste vara beredd på att bli överraskad.


Vad innebär det att vara god man?

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande orsak behöver hjälp i vardagen. Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

Gode män i Norrköping
Vill du ha inblick i uppdraget? Läs intervjuer med andra gode män i Norrköping som berättar om hur det kan vara att hjälpa en medmänniska.

MUMBA PAMUSAO SUORANIEMI

Jobbar med funktionshindrade
God man sedan 2017