Perfekt läge för verksamheter

Bravikens pappersbruk har funnits ute på Malmölandet sedan 1977. Sågverket alldeles intill startade 2011. Fyra år senare invigdes Rustas centrallager. Men det här är bara början.

– Malmölandet är ett perfekt läge för verksamheter som behöver hamn, godsbangård, järnväg och europaväg, säger Per Sandler, projektledare med ansvar för översiktsplanen för Norrköpings stad.
 
När Norrköping växer behöver nya områden utvecklas för olika typer av verksamheter. Malmölandet är ett viktigt område. I nya översiktsplanen har området pekats ut för etableringar av industrier. Det gäller främst företag som behöver stora ytor med minst två av trafikslagen: sjöfart, järnväg och väg.

Ny järnväg för gods

Per berättar att kommunen nu jobbar med att förbereda mer mark. Framför allt på Malmölandets västra och södra del, närmast Händelö.


– Vi räknar med att flera företag kommer att flytta dit under de närmaste åren. Kardonbanan som byggs just nu är mycket viktig för den fortsatta utvecklingen.

Kardonbanan är en fem kilometer lång järnväg för transport av varor, mellan stambanan vid Åby och hamnen på Händelö. Järnvägen passerar alltså rakt över Malmölandet. Där kopplas den ihop med Norrköpings nya godsbangård.


Det här är också en viktig del av Ostlänken och det egentliga startskottet. Per förklarar:
– Innan Ostlänken kan börja byggas inne i centrala Norrköping måste den nuvarande godsbangården vid centralstationen vara borta. Vi räknar med byggstart ute på Malmölandet inom ett par år.

Mer plats för utveckling

Men det handlar inte bara om Ostlänken. Kardonbanan är en betydelsefull satsning för framtiden, oavsett den nya höghastighetsbanan.

– Det blir smidigare att transportera gods på järnväg och att flytta gods mellan sjöfart, järnväg och väg. Det blir också mer plats för utveckling av staden med nya bostäder och verksamheter.

Artikeln är hämtad från tidningen "Let's create Norrköping - en tidning om stadsutveckling".