Öppna förskolan öppnar många dörrar

Det är inte alltid lätt att komma till ett nytt land som småbarnsfamilj och etablera sig. Vad finns det för sociala koder? Hur lär man sig ett nytt språk? Kan man få stöd i sitt föräldraskap? Ja, det kan vara väldigt tufft. Men öppna förskolan i Marielund hjälper familjerna på vägen.

Leksaksbilar brummar, springtävlingar anordnas, kritor lämnar avtryck i olika färger på vita papper. Som att komma in i vilken förskola som helst. Men från rummet längre bort hörs det många skratt. Flera mammor sitter och har lektion i olika homofon: ord som uttalas lika oavsett stavning, men har olika betydelser. Några lärare sitter runt bordet och hjälper dem till ett bättre uttal.

 

Kursledaren förklarar homofonen: ryckte-rykte.


– Alla ska känna att de har en plats i samhället och vi hjälper dem på vägen att hitta den. Vi vill ge ett sådant förtroende så att de vågar fråga oss om allt ifrån det lilla till det stora, säger Anna Lindvall som är projektledare.

Mötesplats

Hos öppna förskolan i Marielund drivs ett projekt där man hjälper familjer att etablera sig i samhället och ger stöd till individ och föräldraroll, med hjälp av olika anordnade aktiviteter. Anna har öppna förskolan och projektet nära hjärtat.

- De öppna förskolorna och familjecentralerna är en bra mötesplats där utlandsfödda föräldrar får chans att möta svenska föräldrar. Och framför allt få ta del av språkträning, kurser i föräldraskapsstöd och inom projektets modell få hjälp att söka arbete och etableras i det svenska samhället, fortsätter hon.

En av mammorna får nyfiket besök under lektionen.


Kulturutbyte

Några av barnen sitter med i knät på lektionen av ren nyfikenhet. Nu går diskussionen över till hur det är i mammornas kulturer jämfört med i Sverige. Tilliten känns i hela rummet. Några personliga händelser dras upp och alla lyssnar flitigt.

– Min man tycker att jag har ändrat åsikter sedan jag kom till Sverige. När jag får mer information från öppna förskolan så förstår jag att det finns andra sätt att göra saker på, säger en av mammorna.

– Ja, det är viktigt, människor behöver det här, säger en annan.

– Det är viktigt att de föräldralediga kan bibehålla sina kunskaper i svenska språket och sitt nätverk i samhället. Och genom att man deltar i våra kurser och besöker oss så har man en kortare väg tillbaka efter avslutad föräldraledighet, flikar en av lärarna in.

Anna till vänster håller i en sångstund med barn och föräldrar.


Framtiden

Efter lektionen samlas alla för en sångstund. Det märks att det är barnens favoritmoment. Spring. Hopp. Otålighet. Imse vimse spindel börjar spelas ur högtalarna och rummet fylls av stolta röster från både barn och föräldrar.

– Vi önskar ju såklart att vår verksamhet alltid ska ha en bestående mötesplats för familjer som har behov av stöd, där det finns en öppen förskola, föräldraskapsstöd enskilt och i grupp, påpekar Anna om framtiden.

– Vi vill ju att nyanlända människor i Sverige snabbt ska få det stöd som behövs för att kunna etablera sig i samhället, lägger hon till.

Under hösten fick projektet nationellt intresse av Sveriges Kommuner och Regioners konferens "Agenda för integration", som resulterade i ett besök av SKR på plats i Marielund och ett fortsatt samarbete.

Anna förklarar hur viktigt det är att samverka mellan alla samverkanspartners, det ska vara lätt att få tillgång till hjälp. Samtidigt ska finnas gemensamma mötesplatser där människors intressen och kunskap odlas och tas tillvara.

Vi vill helt enkelt att var och en ska få vara behövd!

Intergrationsprojektet

Den härliga gemenskapen och stämningen är svår att missa.

Om integrationsprojektet

Projektet är en samverkan mellan Utbildningskontoret och Socialkontoret, samt Studiefrämjandet och Arbetsmarknads- och vuxenkontoret (AVK) och Vägledningscentrum.

Framgångsfaktorer:
- Mötesplats i närområdet
- Personliga möten och förtroende
- Nyckelpersoner i området
- Samverkan kring integration
- Snabba kontaktvägar

Projektledare:
Anna Lindvall

Läs mer om Öppna förskolan