Det ska bli enkelt att låta bilen stå

Staden växer, antalet invånare ökar och Ostlänken ska byggas. Det innebär att resandet kommer att öka – troligtvis ganska kraftigt. Både till och från Norrköpings centralstation och i staden till jobb och skola med mera.

Med Ostlänken kommer möjligheten att resa med tåg till och från Norrköping att fördubblas. Det tillsammans med bättre restider och fler invånare i kommunen gör att trafiken i staden väntas öka. För att vara beredda på ökat resande håller kommunen på att ta ett samlat grepp om framtidens resande.

Utgångspunkten är att gång, cykel och resa med buss, spårvagn och tåg måste öka, däremot inte biltrafiken.

"Måste skapa bättre möjligheter"

– Vi måste skapa bättre möjligheter för människor att resa och ta sig fram i staden utan bil. Det måste helt enkelt bli så pass bra att många fler väljer att låta bilen stå hela eller delar av resan. Man kanske inte behöver köra bil ända in till stadens centrum. Med bra platser för byte skulle man kunna parkera i utkanten av staden och därifrån åka kollektivt eller cykla. Vi håller nu på att arbeta fram olika förslag till lösningar, säger Anna.

Norrköping är tät och fin stad som inbjuder till promenader och många gör det redan. Däremot ligger cykelåkandet efter många andra liknande städer.

"Finns en hel del att göra"

– Där finns en hel del att göra, menar Anna, som också slår ett slag för de positiva effekterna av röra på sig. De som promenerar och cyklar får motion i vardagen, helt gratis. Det är ju så viktigt. Varför inte ta vara på den möjligheten?

Artikeln är hämtad från tidningen "Let´s create Norrköping - en tidning om stadsutveckling".