17 september 2018

Workshop om Campus Norrköpings framtid

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Foto: Thor Balkhed

 

Hur vill vi att Campus Norrköping ska utvecklas, och hur når vi dit? Det var frågeställningar som lyftes under en workshop som nyligen hölls med nyckelpersoner från Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Ett 40-tal personer samlades på Campus Norrköping för att brainstorma kring hur man på kort sikt kan få fler studenter till befintliga utbildningar, och hur man kan säkerställa att de utbildningar som erbjuds är fortsatt relevanta och attraktiva om 10 år.

"Medveten vilja och strategi"

– Vi är i en brytpunkt. Idag är Linköpings universitet etablerat på en nivå, och vi måste bestämma oss - vill vi att Campus Norrköping fortsätter att utvecklas, och i så fall hur? Campus växer inte av den egna kraften, utan vi måste ha en medveten vilja och strategi. Vad vill vi med framtiden? säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, inledningsvis.

Det diskuterades gruppvis under förmiddagen kring hur Norrköpings kommun och Linköpings universitet tillsammans kan arbeta för att locka fler studenter till Campus Norrköping. Jacob Larsson, kårordförande Consensus - Medicinska fakultetens studentkår, vill bland annat se att man gör en ökad satsning på studentbostäder.

Vill erbjuda fler alternativ

– Jag skulle vilja att man erbjuder fler alternativ än vad man gör idag. Det ska inte bara finnas korridorsrum, utan jag vill att alla som söker, oavsett livssituation, ska kunna bo och plugga här. Sedan vill jag att man arbetar mer för att möjliggöra ett gott studiesocialt liv, eftersom det är en central del av att studera på en högskola eller ett universitet, säger han.

 

Många olika förslag diskuterades under workshopen. Foto: Thor Balkhed.

 

Digitalisering i undervisningen

Andra förslag som lyftes var bland annat att föra in digitalisering i undervisningen på ett mer övergripande sätt, samt att tänka på ett bredare åldersspann när det kommer till studenter än vad man kanske vanligtvis gör.

Under eftermiddagen låg fokus på framtidens utbildning och forskning vid Campus Norrköping. Hur stödjs livslångt lärande, hur undervisar vi om tio år och hur präglar Campus Norrköping stadslivet om tio år? I grupperna framhölls exempelvis vikten av att inte glömma bort att dagens studenter är morgondagens anställda och experter, och att Ostlänken kan komma att påverka den forskning som kommer att bedrivas i Norrköping längre fram.

"Många nya tankar"

– Det har kommit upp många nya tankar och förslag på hur vi kan utveckla vår utbildning, framförallt på Campus Norrköping, men också på en övergripande nivå. Vi måste nu fundera över vad vi har för resurser som vi kan utveckla vidare för att kunna forma framtidens utbildningar, säger LiU:s rektor Helen Dannetun.

Nu återstår arbetet med att sammanställa alla idéer som kom fram under dagen, för att de framöver ska kunna leda vidare till ytterligare diskussioner, och förhoppnings konkreta åtgärder.

– Behovet av utbildning håller på att förändras och många företag och offentliga organisationer vill hitta former för ett livslångt lärande. Vi kommer redan till nästa antagning utvidga vårt arbeta att marknadsföra utbildningarna vid Campus Norrköping för att både nå nya studenter och personer med behov av vidareutbildning, säger Martin Rantzer campusråd och moderator vid workshopen.

Texten producerades av Linköpings universitet.