29 september 2020

Webbsänt seminarium om Ostlänken och ny centralstation 7 oktober

Illustation för hur det kan se ut med järnvägen i marknivå. En spårvagn är på väg fram mot centralstationen.

Ska stationen och järnvägsspåren byggas i marknivå eller upphöjt på en bro? Här illustreras alternativ C med järnvägsspår i marknivå och mindre och färre broar över spåren.

I och med Ostlänken kommer Norrköping att bygga en ny centralstation. Nu finns tre alternativ för hur järnvägen och den nya stationen ska byggas.

Välkommen att lyssna på korta föredrag om projektet. Under seminariet svarar vi på frågor om stationsalternativen.

När? Onsdagen den 7 oktober klockan 18.00

Var? Följ sändningen på play.norrkoping.se

Panelen består av:

  • Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande
  • Fredrik Björkman (M), oppositionsråd
  • Josef Erixon, projektledare för Ostlänken och ny centralstation
  • Petter Skill, ekonomidirektör

Läs mer om stationsalternativen här.