9 december 2020

Vuxenutbildningen möter individens och arbetsmarknadens behov

Pia Alm Böö. FOTO: Norrköpings kommun

Inom den kommunala vuxenutbildningen räknas SFI-Svenska för invandrare, Komvux som särskild utbildning, utbildningar på grundläggande nivå, allmänna gymnasiala utbildningar samt gymnasiala yrkesutbildningar.

- Den kommunala vuxenutbildningen är en verksamhet som är specialist på anpassningar efter individen och dess behov, säger Pia Alm Böö , skolchef för vuxenutbildningarna sedan drygt ett år tillbaka.

Kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå. Man kan välja klassrumsundervisning dag- eller kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller på distans. Studierna planeras utifrån individens behov av utbildning och tidigare kunskapsnivå.

Norrköpings kommuns uppdrag inom vuxenutbildningar är att anpassa efter de olika behoven som finns hos människor. Det råder ständig förändring och samhället ställer höga krav på utbildningarna.

- Vi har den senaste tiden genomgått en organisationsförändring för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Vi gjorde organisationsförändringen utifrån rektorernas spetskompetenser i syfte att få bättre förutsättningar till att utveckla olika områden, berättar Pia. Om vi tar SFI som exempel så ska hela verksamheten få en tydlig infärgning av arbetslinjen så att våra elever blir bättre rustade för mötet med arbetlivet. Ett annat sätt att rusta eleverna lite mer är när vi nu satsar extra på ett språkutvecklande arbetssätt. Vi hoppas att det ska leda till ökad förståelse och snabbare inskolning på APL och sedan i arbete.

Studier med stort eget ansvar.

För att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen måste man vara folkbokförd i Norrköpings kommun. Man har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år men finns däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan man börja läsa tidigare.

Åldern och bakgrunden bland de studerande varierar och stort ansvar ligger på individen. Att låta den studerande ta eget stort ansvar är en del av lärandet och många börjar studera inom SFI för att sedan fortsätta på Komvux och slutligen komma ut i arbetslivet.

- Vi har väldigt duktiga pedagoger på Komvux och det tillsammans med att många elever tar ett stort ansvar för sina studier gör att resan från SFI till annan vuxenutbildning både leder till arbete och högre studier. Framgångsfaktorn är elevens ansvar för sina studier, avlutar Pia.

Vill du veta mer om hur Norrköpings kommun och näringslivsavdelningen arbetar med kompetensförsörjning? Kontakta Jessica Stille Törnqvist.