11 maj 2020

Visita lanserar ny digital utbildning- producerad i Norrköping!

Beegleton AB på Louis De Geer Konsert & Kongress under produktionen av utbildningen.

Värdskapet är en viktig förutsättning för att besökare ska känna sig välkomna och inspirerade till att göra mer inom en destination, stanna längre och rekommendera en destination till andra. Visitas nationella råd för besöksservice har under det senaste året arbetat fram en anpassningsbar digital utbildningsmodul för att inspirera och skapa kunskap för att stärka det svenska värdskapet. Modulen, filmad i Norrköping, lanserades 6 maj 2020 för auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter. Bakom produktion och film står Beegleton AB och Filmvision, två Norrköpingsbaserade företag.

Framtiden kan upplevas som oviss för många företag i den bransch som fram till våren 2020 varit den snabbast växande näringen i Sverige, med 200 000 sysselsatta och med ett exportvärde som mer än tredubblats sedan år 2000.

Den rådande situationen gör att vi inte vet när vi kan resa igen som vi tidigare varit vana vid. Kanske uppstår helt nya resmönster och man tror att sommaren 2020 kommer vara hemesterns sommar och då blir det lokala värdskapet viktigt.

Visitas nationella råd för besöksservice lanserar nu en digital värdskapsutbildning för alla auktoriserade Turistcenter och Turistinformationer. Syftet är att ge personal som jobbar med turistinformation kunskaper som gör att gästerna får en bättre upplevelse, skapar merförsäljning hos turismföretagen och ökad attraktionskraft för destinationer.

Producerad i Norrköping

Utbildningen är producerad av Norrköpingsföretaget Beegleton AB, en kommunikationsbyrå med fokus på hemsidor, grafisk formgivning, sociala medier och digital marknadsföring.

- Onlineutbildningar har kommit mer och mer de senaste åren och nu under rådande omständigheter så verkligen exploderar det! För mig som faktiskt började min yrkesbana som kock ligger besöksnäringen mig varmt om hjärtat, vilket har gjort detta till ett speciellt projekt. Att vi kunde filma utbildningen i, och visa upp, vårt vackra Norrköping var ett plus i kanten. Det har varit jätteroligt att få arbeta tillsammans med Visita igen, säger Marcus Törnell, digital strateg på Beegleton.

Utbildningen finns tillgänglig för auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter för att kunna friska upp kunskap hos egen personal, introducera nyanställda, säsongspersonal, hålla vår-/höstmöten med InfoPoints eller som underlag för workshops kring destinationsutveckling.

Vill du veta mer?

Kontakta Christina Leinonen, näringslivsutvecklare Norrköpings kommun och representant Visitas nationella råd för besöksservice : christina.leinonen@norrkoping.se