29 augusti 2019

Vilbergsparken
– en park för alla

Den nya Vilbergsparkens växtlighet lyfter fram årets alla säsonger med tydligare entréer. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Vilbergsparken ska bli en park som lockar till möten och aktivitet. En plats för alla, för återhämtning, lugn och ro.

 

Se planerna för Vilbergsparken

Träffa Norrköpings kommun på lördag, 31 augusti, och se planerna för utvecklingen av Vilbergsparken.

  • När: lördag 31 augusti
  • Var: Träffpunkten vid Gråbergsgatan 9, Vilbergen
  • Tid: 14:00-17:00

Parken ska också kunna hantera de mer intensiva regn som väntas i och med att klimatet förändras. En öppen dagvattenhantering blir en viktig del i parken.

Olika områden
Vilbergsparken kommer att ha olika områden. En blommande entré leder in dig i parken och vid 'Farmors kullar' står vila, promenader och återhämtning i centrum. Vare sig du vill gå en promenad, stärka rörligheten eller sätta fysiken på prov är aktivitetsslingan runt konstgräsplanen platsen för dig. I öster skyddar 'Den stora dammen' byggnader i närheten från översvämningar. Den skänker också mervärde till besökare med öppet vatten, djur- och fågelliv och spännande växlighet. I äventyrs- och upplevelseskogen utmanas fantasin hos stora som små.

Läs mer
Ombyggnationen av parken planeras till år 2021. Läs mer här om utvecklingen av Vilbergparken.

Illustrationskarta som visar var Den stora dammen i Vilbergsparken kommer att vara.

Den stora dammens öppna dagvattenlösningen bildar en damm med intressanta växtmiljöer. Runt dammen blir det gångstråk, broar och träbryggor i solläge. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Illustrationskarta över hur parken kan komma att se ut.

Så här kan nya Vilbergsparken komma att se ut. Klicka på bilden för att se den i större format.

Illustrationskartan visar den den av parken som heter Aktivitetsslingan.

Att vara aktiv ska vara roligt och lätt, vare sig du vill gå en promenad, stärka rörligheten och smidigheter eller sätta fysiken på prov. Klicka på bilden för att se den i större storlek.