20 december 2019

Unikt HVB-hem för unga startas i vår

Norrköpings kommun och Region Östergötland startar ett för Sverige unikt behandlingshem för ungdomar. FOTO: Zandra Erikshed

Till våren öppnar ett nytt behandlingshem i ett unikt samarbete mellan region och kommuner som har gått samman för att kunna ge en sammanhållen vård till ungdomar med komplex behovsbild.

Genom det gemensamma HVB-hemmet går Region Östergötland och Östergötlands kommuner samman i vårdplaneringen med insatser från barn och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 13-17 år från hela länet med allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska tillstånd där öppenvård inte bedöms som tillräcklig.

-Det känns otroligt bra att vi tillsammans utvecklar vården genom att starta upp ett gemensamt HVB. Vi gör nu denna satsning gemensamt alla kommuner i länet och Region Östergötland, vilket är ett unikt samarbete inom området, säger Ann Henriksson som är regional utvecklingsledare för barn och ungdom och uppstartsansvarig för verksamheten i Norrköpings kommun.

Intressant på riksnivå

Det är första gången i Sverige som ett sådant här samarbete görs och det kommer att följas på riksnivå. Regeringen gav nämligen i uppdrag åt Socialstyrelsen att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete i form av ett pilotprojekt i psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS). Syftet med det arbetet är att förbättra vården för vissa unga som vårdas vid SiS och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

- En expertgrupp har redan besökt oss och vill följa vårt arbete för att se hur vi formar behandlingshemmet och hur vår samverkan kommer att utvecklas. Det är spännande, berättar Ann Henriksson.

Tio behandlingsplatser

Det kommer att finnas tio platser med såväl behandlande-, utredning- och utslussningsplatser. HVB-hemmet beräknas starta under våren 2020.

Vill du vara med starta upp behandlingshemmet och forma hur vi ska arbeta? Vi söker 13 medarbetare, både enhetschef och behandlingspersonal, så ansök under lediga jobb på vår webbplats.