19 mars 2020

Terrasser mot Motala ström

Omvandlingen av Yllefabriken går nu vidare med ett högt smalt hus, upp till 16 våningar. Illustration: Arkitektfirma Helen & Hard AS

Där Gamlebro möter Västgötabacken, granne med virvlande Strömmen, myllrande Västgötebacken och Yllefabriken. Här ska en park med terrasser mot Strömmen växa fram. Liksom lägenheter och verksamhetslokaler.

Mitt i stan, på en kulturhistorisk plats med rötter från medeltiden, ska en obebyggt tomt förvandlas till en mötesplats.

I direkt anslutning till Strömmen och Yllefabriken visar förslaget på ett torn i 16-17 våningar. Tornets omfång är litet för att likna tidigare skorstenar i Industrilandskapet. Längs Garvaregatan ansluter en sexvåningsbyggnad.

Kvarteret Kroken idag.

Det är svårt att tro att det kan byggas både en ny park och ett nytt hus på den här platsen. Bild: Norrköpings kommun


Gångbro ansluter till den nya parken

För att göra det lättare att nå den nya parken från Strömparken föreslås att en gångbro byggs intill Gamlebro. Dessutom vill kommunen att gående och cyklister prioriteras på Järnbrogatan, mellan Garvaregatan och Swartzens valv. Planerad byggstart är till våren 2021 och efter projekt är slut ska Norrköpingsborna få en ny och unik park. Där historien och framtiden går hand i hand.

Medeltida rötter

Platsen ligger mitt i kvarteret Kroken och är en historisk plats. Västgötegatan och Mäster Påvels gränd är Norrköpings enda gator som har kvar sin medeltida sträckning. Det var också under medeltiden som en bro på platsen nämndes för första gången. Riksdrotsen Bo Jonsson (Grip) befallde under 1330-talet att sex härader gemensamt skulle stå för underhållet av bron. ”Gambla broen” förstördes av ryssarna 1719 men byggdes upp 1729. Då omnämns också Kroken bland kvartersnamnen. Namnet tror man syftar till ”Strömmens krökande lopp utanför området”.

Asklunds filtfabrik

Bomulls- och ylleväverier har funnits i Norrköping sedan 1600-talet. Det industriella genombrottet kom vid sekelskiftet 1800, tack vare vattenhjulsdrivna ullspinnerier. Behovet av vatten gjorde att fabrikerna låg utmed Strömmen. Under textilepoken låg Asklunds yllefabrik på tomten. Fabriksbyggnadernas fasad vette mot den forsande Strömmen och disponentbostaden gränsade till stadens förnämsta industrigata, Västgötegatan.

 

Asklunds yllefabrik vette mot den forsande Strömmen och disponentbostaden gränsade till Västgötegatan.

 

År 1888 grundande Henrik Asklund sin yllefabrik. Verksamheten omfattade till en början kläder men kom senare att specialisera sig på schalar och sängfiltar. Fabriken fick en framstående position, inte bara i Norrköping utan även i landet. Tillverkningsvärdet år 1888 var 42 000 kronor, för att år 1903 ha stigit till 158 000 kronor. Arbetspersonalen var på 50 personer. 1903 köpte Asklund grannfabrikerna, utrymmet tredubblades och moderna ångverk och tillverkningsmaskiner flyttade in. Vattenkraften utanför byggnaden blev fabrikens förnämsta kraftkälla.

Något år senare uppfördes Nyborgs yllefabrik vägg i vägg med Asklund. När Nyborgs under 1940-talet utökade verksamheten byggdes den nya fabriken samman med Asklunds fabrik.

Bild från när disponetvillan revs för att göra plats åt en ny bro.

Disponetvillan revs för att göra plats åt en ny bro.


Bredare Gamlebro

Under 1930-talet skulle dåvarande Järnbron ersättas av en ny bro. För att få plats med den köptes tomten av kommunen. Fastigheterna, som var fabrikör Asklunds disponentsvilla med tillhörande lusthus, revs för att ge plats åt den bredare bron. Gamlebro invigdes 1938. Fabriksbyggnaderna revs under 1960-talet.

Nu, 60 år senare ska platsen åter bli en mötesplats för Norrköpingsborna, med utsikt över den virvlande Strömmen, myllrande Västgötebacken och Yllefabriken.

Läs mer om den nya parken här.