25 november 2019

Temadag med fokus på digitalisering

I fredags var det fokus på digitalisering på Visualiseringscenter C. Digital@idag ska bli en årlig återkommande temadag om framtidens digitala samhälle.


- Digitaliseringen syns inte alltid, men det märks tydligt när den inte fungerar, sade Johanna Palmér, moderator för dagen, och tidigare vd för Östsvenska handelskammaren.

Under dagen hölls flertalet panelsamtal där det diskuterades kring det digitala läget i regionen, och vad den digitala omställningen innebär. Linköpings universitets rektor Helen Dannetun, och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, pratade om utmaningarna, och förutsättningarna, för universitetet att följa med i den digitala utvecklingen, och hur framtidens universitet ser ut.

- Vi kommer att se förändringar. Jag tror inte att mötet mellan lärare och student kommer att försvinna helt och hållet, för det är så pass viktigt, men det kommer att kompletteras med till exempel inspelade föreläsningar med diskussion efteråt, sade Helen Dannteun.

I paneldiskussionen Är vi beredda på det digitala samhället, deltog Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, som lyfte vikten av ökad jämlikhet och ökade kunskapsresultat.

- Hur kan jag i min roll motverka segregation, så att alla har lika förutsättningar när de blir vuxna? Den första utmaningen för skolpersonalen är dock att eleverna är digitala och uppväxta med det här. Lärarna är inte lika vana vid tekniken och prylarna, men ändå är det pedagogerna som ska hjälpa våra barn att hantera den information de tar del av på rätt sätt.

Andra ämnen som diskuterades var digitalisering för framtidens stad och landsbygd, och hur det kommer bli att vara patient i framtidens sjukkvård.

Under dagen kunde besökare också ta del av en digital mässa med utställare från SAAB, Sectra, Luftfartsverket, Interspectral, Linköpings universitet, Visualiseringscenter, Digidel Norrköping och Digit Norrköping. Dagen avslutades med en föreläsning i domen med professor Anders Ynnerman.

Digital@Idag är ett initiativ av Forum för Omställning tillsammans med DIGG, IVA, SKL och LO.