23 januari 2020

Tävling avgör vem som får bygga på kajen i Inre hamnen

BILDTEXT: Byggnadens utformning för utsidan är beslutad i tidigare arbete för gestaltning av kaj och park. Men invändig finns det mycket kvar att skapa. Taket kommer att bli i solläge och med vy mot staden. En framtida gång- och cykelbro över Strömmen får sin förlängning genom byggnaden och förstärker området som mötesplats. (Bild: Nyréns)


Nu är tävlingen öppen för att få bygga Inre hamnens landmärke. Markanvisningstävlingen pågår till 9 mars och byggstart planeras till hösten 2021.


Centralt i Inre hamnen, I Varvparken, ska detta landmärke byggas. Byggnaden kommer att stå vid kajkanten på pålar i Strömmen och användas för restaurang eller liknande verksamhet. Byggnades tak är utformad som en trappa som leder upp till restaurangens tak – med en 360 graders-utsikt över Inre hamnen, Strömmen och Norrköping.

Markanvisningstävlingen är nu utannonserad och senast den 9 mars ska kommunen ha fått in anbuden och under maj månad räknar man med att kunna presentera vinnaren. Byggstart kan ske under hösten 2021.

Här hittar du underlag för: anbudstävlingen

Vad är en markanvisningstävling?

  • Inför planering av ett nybygge bjuder kommunen in till en tävling om att få bygga på en viss mark
  • De bästa byggprojekten vinner tävlingen och tilldelas då en markanvisning
  • Den vinnande byggherren har då ensamrätt på att bygga inom en viss tid på marken
  • En tävling bidrar med förslag som visar på form, funktion för bygget och speglar den vision kommunen har för platsen

Läs mer om Inre hamnen här: https://inrehamnen.norrkoping.se/