2 december 2019

Tävling avgör vem som får bygga hyresrätter i Fyrby

Tävlingstomterna längs med Finspångsvägen är avsedda för flerfamiljshus om högst fyra våningar. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Villaområdet Fyrby ska utökas med hyresrätter i flerfamiljshus. Kommunen har nu ordnat en marktilldelningstävling.

I utkanten av Norrköping hittar vi det populära villaområdet Fyrby, som vuxit fram sedan mitten av 1900-talet. Under åren har området byggts ut och förtätats, och har i dag en brokig arkitektur.

Här planeras det för cirka 150 bostäder i form av villor, parhus, radhus och kedjehus samt två flerfamiljshus. Här byggs också ett LSS-boende och en skola.

Flerfamiljshusen får sin placering längs Finspångsvägen, och nu bjuder kommunen in till marktilldelningstävling. Kommunen vill att tävlingen ska ge genomtänkta hyreslägenheter, funktionell och grönskande utemiljö och bra parkeringsmöjligheter. Husen ska ha ett småskaligt arkitektoniskt uttryck men samtidigt bli utropstecken som annonserar området.

Tävlingstomterna är cirka 5330 samt cirka 4685 kvadratmeter. De är i stort sett utan höjdskillnader och i dag skogs- och gräsbevuxna. Tävlingen pågår till den 14 februari och tidigast möjliga byggstart är hösten 2020.

Läs mer

Om tävlingen

Om framtidens Fyrby och Tråbrunna

En karta som visar var området ligger som ska bebyggas.

Utmed Finspångsvägen kommer flerfamiljshusen att byggas, där lägenheterna är hyresrätter. Klicka på bilden för att se den i större storlek.