19 oktober 2018

Ta del av planerna för framtidens trafik

Illustation som visar en cyklist på väg mot nya resecentrum med en spårvagn intill.

 

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor. 

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års tid. Bakom projektet står Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland.

Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Under projekttiden har omfattande utredningar gjorts kring trafiksituationen i Norrköping. Utifrån den kunskapen har projektet föreslagit en lång rad med åtgärder som ska göra det smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping.

Ta del av förslagen och tyck till!

Via vår interaktiva karta kan du ta del av kommunens förslag och lämna egna synpunkter och idéer.

Läs mer och var med och påverka på norrkoping.se/framtidensresor