24 oktober 2019

Svanen 5 är ute på samråd

Kontorsbyggnaden blir sju våningar med en stark arkitektonisk utformning. Parkeringshuset blir lägre med en nedtonad karaktär. FOTO: Belatchew arkitekter

Kvarteret Svanen 5 har ett östligt läge i Inre hamnen och här ska Damen stå. Nu är detaljplanen ute på samråd.

Tomten har ett fint läge i Inre hamnen, med kajstråk, parker och huvudgata nära intill. Byggnaderna som ska uppföras här, i kvarteret Svanen 5, kommer att få en framträdande roll. Det ställer krav på utformningen av byggnaderna, som ska få området ska kännas öppet och inbjudande. Det är här Damen ska byggas.

Stark och nedtonad arkitektur
Damen är ett kontorshus och ett parkeringshus som byggs av Castellum. Kontorsbyggnaden blir ett sju våningar högt landmärke i Inre hamnen. I den 7750 kvadratmeter stora byggnaden kommer det i bottenvåningen finnas möjlighet till ett tjänstenav.

I kvarteret ska man bevara hamnkaraktären fast översatt i modern arkitektur. Kontorsbyggnaden får glasfasader så man ser aktiviteterna i byggnaden. Det skapar en känsla av öppenhet. Det gör också att parkeringshuset får en mer nedtonad karaktär. ca 500 parkeringsplatser på sex våningar löser delar av parkeringsbehovet i Inre hamnens första etapp.

Samråd
Byggnaderna i kvarteret Svanen 5 avslutar etapp 1 och kopplar samman med bostäderna i etapp 2 på ett bra sätt. Troligen kan P-huset börja byggas 2021, och nu är detaljplanen ute på samråd. Det innebär att kommunen har ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, kommunala lantmäteriet, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har nu möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Målet med ett samråd är att få in så bra underlag som möjligt för fortsatt arbete med planförslaget, och ge kommuninvånaren möjlighet till insyn och påverkan.

Läs mer