13 december 2018

Studentrapport om södra Butängens utveckling

Foto: Norrköpings kommun

På uppdrag av Norrköpings kommun har fyra studenter från Linköpings universitet genomfört intervjuer med företag på södra Butängen, med anledning av områdets stadsomvandling i samband med Ostlänken. Baserat på resultatet av intervjustudien finns goda möjligheter för kommunen att täcka företagens behov av nya verksamhetslokaler på andra platser i Norrköping.

Sedan början av 1900-talet har olika typer av industrier, butiker och verkstäder haft verksamhet på Butängen. I samband med att Ostlänken byggs kommer området att utvecklas till en del av innerstaden. Hjärtat i den nya stadsdelen blir Norrköpings nya centralstation och runt den planeras en blandad innerstadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, butiker och restauranger.

Det innebär att många av företagen som i dag bedrivs på Butängen behöver flytta sin verksamhet. För att kartlägga företagens behov inför kommande flytt gav kommunens projektgrupp fyra studenter på Linköpings universitet uppdraget att genomföra en intervjustudie. Av de 171 företagen som finns på Butängen intervjuades 64 stycken. Övriga nekade att medverka på grund av att de redan hittat egna lösningar på flytten alternativt att de inte hade tid eller intresse att medverka.

Goda förutsättningar för nya lokaler
I studien framgår att företagen har ett samlat behov av nya verksamhetslokaler på sammanlagt omkring 40 000 kvadratmeter. Vid en inventering av lediga lokaler på annan plats i Norrköping visar att det behovet kan mötas.

– Vi har goda förutsättningar att inom befintligt bestånd hitta nya lokaler för företagen som måste flytta. Men vi måste ändå planera och ta fram ny mark för verksamheter då andra företag behöver flytta när innerstaden växer. Dessutom finns många företag som vill komma och etablera sina verksamheter i Norrköping, säger Lars Svensson, projektledare för ometableringsprojektet.

Verksamheterna på Butängen är av olika karaktär. Tillverkningsprocesser, transporter och särskilda maskiner ställer krav på hur lokalerna måste vara utformade. De vanligaste behoven gällande lokaler är garageport, parkeringsplatser, hög takhöjd samt lastningszoner.

En tredjedel vill expandera
35 procent av företagen som deltog i studien uppger att de planerar att expandera medan 6,7 procent planerar att avveckla sin verksamhet i samband med att de inte kan vara kvar på Butängen. 1,7 procent uppger att de ska flytta företaget till en annan stad. Omkring 23 procent av de intervjuade företaget vet inte om de kommer att fortsätta i oförändrad takt, avveckla eller expandera utan menar att det beror på arbetsmarknadens utveckling.

– Butängen har en artrik företagsflora och innehåller allt från försäljning av gardiner till bildelar, restauranger och verkstäder. Många ser flytten från området som ett tillfälle att hitta bättre lokaler i ett läge där företaget kan växa. Det är förstås mycket positivt både för företagen och för Norrköping, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

– Studenterna har gjort ett jättebra jobb och gett oss ett väldigt bra underlag. Vi fortsätter nu vårt arbete att matcha företag som har lediga lokaler med de som har behov av att flytta. En idé som vi har är att skapa branschrelaterade kluster då vi ser att många småföretagare på Butängen redan har goda samarbeten och vi gärna ser att de utvecklar, säger Lars Svensson.