7 februari 2020

Steg för steg tar historien dig in i framtiden

Under invigningen av Kanontorget i december var många nyfikna på historien om stenarna i trappan in i parken, från Hamnbron.

Grundmuren på varje avsats i trappan kommer från den lilla gasklockan, som stod bakom Andreas kvarn. Den stod intill den stora gasklockan som oftast skymtas på bilder från dåtidens Norrköping.

1851 anlades Norrköpings gasverk i hamnen. Som andra stad i Sverige fick Norrköping gasbelysning. Nu lystes gator och torg upp så norrköpingsborna kunde använda de mörka timmarna, både på jobbet och fritiden. Gasen användes också ibland annat i motorer, spisar och värmepannor. Tillverkningen av gas från kol upphörde under 1960-talet. Gastillverkningen från gasnafta fortsatte ända fram till 1988. Då revs gasverket.

Norrköpings Gasverk, det är den större av gasklockorna som syns på bilden

 

”Bevarar det vi kan bevara”
Under arbetet med att sanera gasverkstomten valde man att ta vara på det historiska och unika för hamnen. Varsamt tog man hand om stenarna som satt runt den lilla gasklockan. För att kunna återanvända dem. Stenarna numrerades och tvättades. Innan de blev en del av trappan som leder Norrköpingsborna in i Inre hamnen.

Historien är viktig när vi skapar framtidens Inre hamnen.
-Vi arbetar för att bevara det vi kan bevara, säger Elke Myrhede, markmiljöspecialist, Norrköpings kommun.

I området finns ett lager med stenar som tagits tillvara på. Bland annat från grunderna av Kronobränneriet och andra byggnader från de arkeologiska utgrävningarna, och gamla gatstenar. Byggherrarna har fått förfrågan om att använda dem i kommande byggen. Ett erbjudande som togs emot med öppna armar. Även i etapp 2 kommer stenar att återanvändas.

Sju meter djup
En gasklocka är ett magasin som lagrade gas. Förbrukningen av stadsgas varierade stort under dygnet, medan tillverkningen i ett gasverk var i stort sett konstant. Därför behövdes gasklockan som magasin. Den upptog tillverkningsöverskottet de timmar då förbrukningen var liten, och avgav det igen när förbrukningen var större än tillverkningen.

Den lilla gasklockan bestod av en underjordisk del som är en sju meter djup stensatt brunn. Den fylldes efter stängningen med kolbottenaska och en del rivningsmaterial från gasklockan och andra byggnader i området.