2 september 2019

Se Sandtorp i 3D-modell

Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen av det färdiga Sandtorp.

Förvandlingen av Sandtorp till en levande och grön stadsdel pågår. Nu finns en film som visar ett färdigt Sandtorp.

Sedan 2017 har 310 nya bostäder byggts i Sandtorp. Fler bostäder, nya gator, torg och parker kommer att växa fram kommande åren. När förvandlingen är klar har Sandtorp 1000 nya bostäder och är en levande, grön stadsdel några minuters cykeltur från centrala Norrköping.

Två nya parker planeras

Under hösten 2019 börjar vi planera för två parker och ombyggnation av spårvägen. Den nya parken vid Ellen Mobergs gata kommer att ha lekutrustning för små barn. Den nya parken söder om förskolan Borgen planeras få vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor.

Omdragningen av spårvägen innebär att Folkborgsvägen kommer att dras om i de södra delarna. Spårvägen kommer också att flyttas, delvis ut på Folkborgsvägen, en kortare sträckning. Det gör att mer mark för bostäder kan skapas. Här ser vi bland annat nya hus längs Hjalmar Brantings gata och fler byggrätter mellan Borgen och Folkborgsgatan.

3D-modell av området

Hur kan Sandtorp komma att se ut när det är en levande och grön stadsdel?

Se vår film av ett färdigt Sandtorp här