2 mars 2018

Så mycket byggs det i Norrköping

Mellan 2006-2014 byggdes ungefär 100-200 lägenheter i Norrköpings kommun. 2015 satte byggandet av bostäder fart och cirka 1000 nya bostäder, lägenheter och småhus blev klara under året.

Under 2017 blev inte lika många bostäder klara. 380 lägenheter blev färdiga under året. Men det betyder inte att byggandet av bostäder står still.

På gång i början av 2018

Just nu byggs det 23 flerbostadshus i kommunen. I dessa hus kommer det att finnas 1 350 lägenheter – 888 hyreslägenheter, 388 bostadsrätter och 74 äganderätter. Det byggs också 171 småhus.

Under 2017 antogs flera detaljplaner som gör det möjligt att bygga mer än 900 lägenheter.

Artkeln är hämtad från tidningen "Let´s create Norrköping - en tidning om stadsutveckling".