17 december 2019

Samråd för ny räddningsstation på Dagsbergsfältet

En volymstudie, i tidigt skeede som kan förändras, visar hur nya räddningsstationen kan komma att se ut fullt utbyggd. FOTO: Norrköpings kommun

En ny räddningsstation behövs för södra delen av Norrköping. Den kommer att ersätta stationen på Södra promenaden. Nu är detaljplanen ute på samråd.

Norrköping växer. Både till antal invånare och geografiskt. Det gör att räddningstjänsten behöver finnas på platser för att snabbt och enkelt nå ut vid larm.

I dag finns räddningsstationer vid Kvillinge och på Södra promenaden. Verksamheten har vuxit ur stationen på Södra promenaden. Den beskrivs som liten där nyare räddningsfordon inte får plats i byggnaden. Placeringen innebär också bekymmer vid utryckningar i rusningstrafiken.

Mastbehov

Att hitta en ny plats för räddningsstationen har pågått sedan 2011. Man har tittat på Risängen och området vid flygplatsen. Men dessa placeringar tillåter inte den mast som räddningstjänsten är i behov av. Därför har man landat i ett förslag om en ny räddningsstation på Dagsbergsfältet.

”Placeringen på Dagsbergsfältet är bra, där har vi raka spåret på Dagsbergsvägen in om centrum. Vi även nära Söderleden och E22 mot Söderköping”, säger Jan Lundin, teknisk chef på räddningstjänsten till NT.

Hög arkitektonisk nivå

Detaljplanen är nu ute på samråd. Fram till den 27 januari 2020 kan allmänheten och myndigheter yttra sig om planen. Den ska möjliggöra för en ny räddningsstation som innehåller en brandstation och SOS-räddningscentral med mast. Kommunen skriver också att räddningsstationen ska ha en hög arkitektonisk nivå, med tanke på placeringen och verksamhetens samhällsfunktion.

Dagsbergfältet är ett stort område, som till en början låg i utkanten av staden. Idag är det ett område som ligger centralt. Dagsbergsfältet har länge präglats av idrottsaktiviteter, alltifrån hästsport till amerikansk fotboll.

Tysta utryckningar

Ridhuset var den första byggnaden i Ljuraområdet och Norrköpings Fältrittklubben har bedrivit verksamhet sedan 1940-talet. Idag använder fältrittklubben hela området med ett ridhus, en paddock, en gräsbana och fem större och mindre hästhagar.

Den tänkta placeringen för den nya räddningsstationen gör att en del av fältet kommer att bebyggas. Fältrittklubbens hagar kommer att bli färre.

Räddningstjänsten säger att de i största möjligaste mån ska göra tysta utryckningar för att inte störa hästar eller boende. Siren och blåljus används för att påkalla omgivningen uppmärksamhet, och bara när det bedöms nödvändigt för att räddningsfordonen ska komma fram.

Här kan du lämna synpunkter

Läs detaljplanen här och hur du kan lämna dina synpunkter