17 juni 2020

Samråd för norra Himmelstalund blir tipspromenad

Bild på skylt för samrådspromenad och en mobiltelefon.

Gå en promenad och tyck till om framtidens Himmelstalund.

Nu är det dags för samråd för program för norra Himmelstalund. I planerna föreslås framtidens norra Himmelstalund vara en grönskande stadsdel med 3 000 bostäder, ett stort antal arbetsplatser, kommersiell- och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid. Det stora Himmelstalundsfältet kommer att fortsätta vara den gröna rekreationsyta som det är även idag, men få fler gång- och cykelstråk samt lekplats. I corona-tider gäller det att tänka nytt så denna gång blir det samråd på tre olika sätt. Tipspromenad, 3d-visualisering på webben och samråd via de traditionella planhandlingarna. Varje person får välja det sätt som passar hen bäst.

 Nu tar kommunen ett helhetsgrepp om Himmelstalund och först ut är ett program som visar en ny spännande framtid för norra Himmelstalund. Här planeras för bostäder, vattennära promenadstråk, härliga lek- och friluftsområden samt lummiga odlingar. Det kommer också finnas bostäder, service och arbetsplatser med bra kommunikationer.

Tipspromenad

- Vi har arbetat med det här programmet en tid och nu när det är dags att visa förslagen så inser vi att ett vanligt samråd inte kommer att fungera, säger planarkitekt Malin Hallor. Coronaviruset gör att vi har fått vara lite påhittiga. Vi vill att så många som möjligt ska ta del av programmet och tycka till. Därför har vi skapat andra lösningar som t.ex. en tipspromenad där man kan lämna tips och synpunkter. Men det är inte vi som har svaren, det är invånarna som ska ge oss dem.

- Genom att ha skyltar med frågor längs med en promenad på plats i Himmelstalund kommer vi på ett smidigt sätt att nå de som brukar vistas  i området, berättar Malin Cuclair, projektledare för utvecklingen av Himmelstalund. Synpunkter lämnar besökaren via sin smarta telefon. Någon kanske rastar hunden och tycker till, en annan besöker hällsritningarna och en tredje är ute och motionerar. De kanske inte skulle ha tyckt till om vi bara hade  haft ett traditionellt samråd. Men genom att samrådet kommer ut till dem så kommer vi förhoppningsvis att nå fler. På så sätt hoppas vi att fler människor kommer att tycka till och engagera sig i utvecklingen av norra Himmelstalund.

Bra kommunikationer till och inom Himmelstalund

I programmet föreslås Norra Himmelstalund bli en stadsdel som har allt. Ett inbjudande område där verksamheter och service blandas med bostäder, kontor och hotell. Kulturen med hällristningar och historiska byggnader finns runt knuten och grönskan och vattnet gör platsen perfekt för vardagsmotion.

Gångstråket längs med Åbackarna föreslås förlängas så att det fortsätter förbi Riksvägen och längs med Motala ström. En viktig del i det framtida arbetet blir att binda samman Himmelstalund med andra delar av staden.  Det ska finnas bra förbindelser till området och även genom området. Idag är Riksvägen och Finspångsvägen barriärer. De försvårar för de som vill ta sig till Himmelstalund. Med fler förbindelser, bättre gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik kan detta lösas. Kommunen föreslår även att en bro byggs mellan norra och Södra Himmelstalund för att knytas ammans de två sidorna ännu bättre.

-  Att omvandla området kommer att ta tid – och det ska ta tid, säger Malin Hallor. Himmelstalund kommer att bli ett fantastiskt område men utvecklingen kommer att ske gradvis i den takt som området är moget för.