10 maj 2019

Samarbete mellan byggskolor gav nya kunskaper om miljövänligt byggande

Under besöksveckan jämförde eleverna olika metoder och modeller för att bygga passiva hus. Bild: Ebersteinska gymnasiet

Ett 30-tal elever och lärare från byggskolor i Tyskland, Spanien och Belgien har besökt Ebersteinska gymnasiet för att utbyta erfarenheter kring miljövänligt byggande och passiva hus. Besöket är en del av ett tvåårigt projekt där elever och lärare har besökt varandras länder för att jämföra hur energisnåla hus kan byggas.

Maria Lindeberg är lärare på Ebersteinska gymnasiet och har varit del i projektet:

– Det här projektet har gett en fantastisk möjlighet för elever från olika länder att upptäcka lösningar på miljövänligt byggande och en möjlighet att jämföra hur regelverken kring dessa frågor ser ut i de olika länderna. Med tanke på de miljöproblem vi alla står inför är det viktigt att ungdomar blir inspirerade till att tänka miljövänligt.

Det är Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- programmet och Teknikprogrammet på Ebersteinska gymnasiet/Bråvallagymnasiet som har ingått i samarbetet.

Vilka erfarenheter tar ni med er från samarbetet?
– Det är viktigt för den globala energiomställningen att vi börjar bygga mer energieffektivt. Speciellt i Sveriges kalla klimat där ca 40 % av den totala energikonsumtionen går åt till våra byggnader så inser man att stora besparingar kan göras. Fast även i varma länder som exempelvis Spanien finns mycket att göra. Där har man bland annat större behov av att kyla ner inomhusklimatet. Det finns en hel del olika lösningar för det vilket har varit intressant att ta del av.