18 oktober 2019

Rösterna är räknade – barn vill studsa och snurra

Två barn som hoppar på en studsmatta

I maj bad kommunen barnen i Klockaretorpet om hjälp för att planera en ny lekpark i området. För att lekparken ska bli så rolig som möjligt åkte landskapsarkitekterna Olivia Thörn och Linnéa Wallertz till Tamburinens skola och bad barnen att rösta på hur de vill att lekparken ska se ut. Nu har resultatet presenterats för barnen och det är tydligt att barnen allra helst vill studsa och snurra.

Nästa år planeras det byggas en ny lekmiljö i Klockaretorpet och för att den ska bli så bra som möjligt har barnen på Tamburinens förskola och skola fått vara med i planeringen.

- Vi ville ha med barnen i planeringen, förklarar Olivia Thörn. Det är ju de som ska använda lekmiljön så det är viktigt att veta vad de tycker. Vi var också nyfikna på om barnen tyckte olika beroende av ålder och kön. Parken ska ju vara en plats som passar många olika intressen. Därför var det viktigt att många barn fick tycka till.

- Ja, det här är ju en unik möjlighet för oss att se vad barn vill ha i sina lekmiljöer, tillägger Linnéa Wallertz. Vi fick in svar från 243 barn, det är ett riktigt bra underlag för oss i planeringen. Barnens åsikter är viktiga i stadsutvecklingen och dessutom kommer barnkonventionen att bli lag nästa år. Barn har alltså en juridisk rätt att uttrycka sin mening.

Barnen i skolåldern fick delta i en anonym enkät där de bland annat fick välja vad de ville göra i  parken, vilken typ av gunga som verkar roligast och vilka färger som var finast. De yngre barnen fick hjälp av förskollärarna att sammanfatta gruppens önskan och de lämnade in gemensamma enkäter.

När resultatet sammanställts var det två saker som barnen önskade mest av allt, studsmatta och karusell. Resultatet var väldigt tydligt då studsmatta och karusell var populärast oavsett ålder och kön.

-Resultatet visade oss tydligt vad vi ska prioritera när vi planerar lekparken, säger Olivia. Studsmassa och karusell vill vi därför verkligen ha! De yngre barnen på förskolan önskade höga torn och gungande båtar och det ska vi också försöka fixa.

Nu kommer önskemålen tas med i planeringen och planen är att parken ska stå färdig nästa år.

Här kan du läsa nyheten i maj om när landskapsarkitekterna besökte Tamburinen i våras. l