8 september 2020

Pulkabacke och grönska i Holmtorpsparken

Nu planeras en härlig park i Björkalund. Kurragömma bland träden, springtävling ner för backen eller varm choklad i vintersolen? Holmtorpsparken kommer att ha något för alla.

Söder om Vrinnevisjukhuset växer Björkalund fram, en helt ny stadsdel med plats för 400 nya bostäder. Här blir det en blandning av villor, flerfamiljshus och på sikt planeras även förskola, skola, affärer och annan service. Nu planeras en härlig park i området, Holmtorpsparken. På kartan nedanför ser du kommunens förslag på hur parken skulle kunna utformas.

 

Förslag på parkens utformning, klicka för större format. Illustration: Pontarius


Den omgivande naturen kommer tas in i parken och erbjuda vilsamma promenader, fartfylld lek och nyfiken upptäckarlust i en omväxlande och rik vegetation.

I parkens entréer planteras uppstammade träd tätt, så kallade pelarsalar som en kontrast till de öppna ytorna innanför. I mitten finns Skogsbrynet, parkens hjärta, med aktiviteter för stora och små. Innanför en omfamnande ring av vegetation blir det stora öppna ytor för lek och samvaro och en lekmiljö för både små och större barn.

Eftersom parken är stor kommer ytorna i parkens ytterkanter att vara höggräs, ytor som slås en gång om året. Slänterna ner mot diket kommer att mjukas upp och schaktmassorna användas till att skapa en pulkabacke och några mindre kullar i parken.

Läs mer om Björkalund.

 

Tidplan

Vi planerar för byggstart av parken under 2021.