16 oktober 2019

Platsunikt verk ska smycka entrén till Inre hamnen

Michael Johansson är konstnären som ska smycka Kanontorget. Hans skulpturer och installationer består av bruksföremål laddade med en historia.

Med avstamp i platsens historia har konstnären Michael Johansson börjat arbetet med konsten till Kanontorget.

Michael Johansson har fått i uppdrag, tillsammans med AJ Landskap, att konstnärligt utsmycka Kanontorget. Entrén till Inre hamnen.
- Vi är i startfasen och vi kommer under vintern utveckla både konceptet och formen. Men att det blir ett verk som på något sätt tar utgångspunkt i platsens historia, och skapa ett verk som kommer bestå av flera delar och på så sätt skapar ett större sammanhang på platsen, verkar vi alla vara överens om att vi vill få till, säger Michael Johansson.

Han är född 1975 i Trollhättan och bor i Berlin sedan många år. Hela världen är hans arbetsplats. Färgstarka skulpturer och installationer med anknytning till platsen de står på är hans signum.

Hans verk smyckar bland annat Oslo, tyska Osnabrück, Rotterdam och svenska städer som Helsingborg, Karlstad och Karlskrona.

Och snart Norrköping.
- Det ska bli spännande att se hur projektet utvecklas, säger han.

Bilden visar ett färgglatt konstverk som består av containrar staplade på varandra.

Verket Kubikk står vid infarten till Oslos hamn. Den invigdes 2015 och består av hamn- och godsobjekt. Bild: Michael Johansson

Arbetet med att skapa Kanontorget börjades under våren 2019 och till sommaren 2020 ska Inre hamnens gröna, lekfulla och välkomnande entré stå klar. Med Michael Johanssons verk.

Läs mer om

Bilden visar ett rött konstverk, som består av brandsoldatsutrustning.

Platsunikt verk i Helsingborg. Verket heter “Some Assembly Required – Firefighter Starter Kit”, och innehåller ett urval av föremål som används i det dagliga arbetet vid brandstationen. Samtliga föremål i verket, förutom brandslangen, kommer från brandstationen. Bild: Michael Johansson