20 januari 2020

Plats för fler nyfikna barn i Norrköpings nyaste förskola

Riddarbackens förskola

Riddarbackens förskola i Kimstad. FOTO: Matilda Lindström

Nu står den nya förskolan i Kimstad redo att ta emot fler nyfikna barn, fulla med upptäckarglädje och kreativitet.

Två mil utanför Norrköping intill skogen, fälten och Motala Ström, där ligger Kimstad. En tidigare järnvägsknut och avflyttningsort. Nu en växande ort med stark framtidstro.

Här ligger förskolan Riddarbacken som i dagarna öppnar upp i nya lokaler. Idag har förskolan Riddarbacken tre avdelningar med plats för 48 elever. Den nya förskolan har sex avdelningar, plats för 120 barn och ett tillagningskök. Satsningen på ny förskola visar att Kimstad är en växande del av kommunen.

Ett modernt hus där hållbarhet är i fokus

Den nya förskolan kommer att vara den mest energisnåla byggnaden av kommunens byggnader. Det ligger i linje med förskolans tema kring miljö och hållbarhet. Ett tema som intresserat forskare vid Linköpings universitet och som lett till att Riddarbacken nu ingår i ett flerårigt forskningsprojekt tillsammans med förskolor i Norsholm, Skärblacka och Vånga. I temat, som kallas för ”Världen behöver en ny berättelse”, arbetar pedagogerna med olika aktiviteter tillsammans med barnen. Syftet är att öka barnens förståelse kring hållbarhet och resurser.

Jenny Helsing är rektor på förskolan.

- Temat kan handla om att barnens ska lära känna skogen och sin närmiljö. Det kan också handla om material och hur man kan ta hand om jordens resurser. Det känns jättekul att vi nu öppnar upp i nya lokaler. Den nya förskolans miljöer bjuder verkligen in till lärande, lek och kreativt skapande, säger hon.

Motoriska utmaningar i förskolans miljöer

Förskolans gård innehåller motoriska utmaningar, samlingsplatser och möjlighet till odling. Inomhus finns bibliotek och ateljéer för stora och små mästerverk. Förskolan har också satsat på interaktiva skärmar och projektorer.

Sofie Lindén är utbildningsdirektör i Norrköpings kommun och hon berättar om det utvecklingsarbete som pågår i Norrköping.

- Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och därför är det viktigt med miljöer som matchar den pedagogiska tanken. Vi har ett långsiktigt arbete med att skapa och utveckla moderna förskolemiljöer, där barn kan upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor och intressen och där språkutveckling kan ske. Det är också viktigt med miljöer som bidrar till god arbetsmiljö för personal. Riddarbacken är ett exempel på en modern förskola och det känns väldigt roligt att förskolan nu öppnar, säger hon.

Fakta byggtid

  • Projektering: januari 2017
  • Byggstart: maj 2018
  • Färdigbyggd: december 2019
  • Inflyttning: januari 2020

Fakta byggnaden

  • Byggnaden ska passa in i omgivningen
  • Fasad i underhållsfritt och miljöklassat material
  • På taket ligger sedum, som tar hand om en viss mängd dagvatten direkt på taket. Resten leds till ett dagvattenmagasin.
  • Den mest energisnåla byggnaden av Norrköpings kommuns byggnader, tack vare bergvärme
  • Projektet har kostat 53,5 miljoner kronor. Där Norrevos budget är 51 miljoner och utbildningskontoret 2,5 miljoner kronor.
  • Tyréns arkitekter har ritat byggnaden, Norrevo är byggherre och Norrköpings kommun är fastighetsägare