12 maj 2020

Planprogram inleds för Marviken

Skärgårdssstad med höga byggnader. Ett kryssningsfartys syns i förgrunden.

Vid Marvikens nedlagda kärnkraftverk finns planer för en ny skärgårdsstad. Illustation: Synthesis Analytics AB

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sitt möte den 12 maj om att inleda arbetet med ett detaljplaneprogram för utvecklingen av Marviken på Vikbolandet. Det är företaget Synthesis Analytics AB som vill bygga bland annat 5 500 bostäder vid det gamla kärnkraftverket i Marviken.

Det plankostnadsavtal med Synthesis Analytics AB som nämnden nu fattat beslut om innebär att företaget står för alla kostnader för planarbetet.

– Det är ett gigantiskt projekt som vi nu försiktigt tar oss an steg för steg. Det är viktigt att säga att det i det här skedet inte rör sig inte om några kommunala investeringar, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Nämnden beslutade i juni 2019 om planbesked för området och i december samma år fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. Sedan dess har företagets planer för Marviken växt från omkring 1 200 bostäder till att omfatta omkring 5 500 bostäder.

Den stora förändringen gjorde att nämnden behövde fatta ett nytt beslut om planbesked och har nu gett kontoret i uppdrag att inleda ett programarbete. Förutom bostäder planerar Synthesis Analytics AB att bland annat bygga marinor, företagslokaler, museum och restauranger på området.

I planprogrammet kommer bland annat stadsbyggnadsvision, strukturer och lämplig etappindelning av kommande detaljplaner att studeras. Under arbetet kommer Norrköpingsbornas synpunkter kring projektet att samlas in.

– I programarbetet får vi möjlighet att både belysa de möjligheter som utbyggnaden skapar samtidigt som vi måste titta närmare på till exempel hur naturen och trafiken påverkas. Norrköpingsbornas synpunkter blir viktiga i det fortsatta arbetet. Det är också viktigt att säga att dagens beslut inte innebär att det på något sätt är beslutat om hur stort projektet i slutändan kommer att bli. Där ska vi lyssna på Norrköpingsborna!, säger Reidar Svedahl.