7 februari 2020

Planer på ny skola i Smedby

Tidig skiss för detaljplan för fastigheten Malen 1, Smedbyskolan - Tyréns

Det händer mycket i Smedby. Just nu finns planer på en ny skola och en ny idrottshall. Stort fokus har lagts på att få till en bra säker trafiksituation kring skolan och idrottshallen. På tisdag 11 februari ska samhällsplaneringsnämnden diskutera planerna.

Vi blir fler och fler Norrköpingsbor och antalet elever ökar hela tiden. För att kunna bygga en skola som möter dagens och morgondagens behov har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Den nya detaljplanen skulle göra det möjligt att bygga en ny skola i Smedby och en ny idrottshall.

I detaljplanen har byggrätten ökats till 5 000 kvadratmeter. Bygghöjden har också ökats så att skolan kan byggas i två våningar och ha en 15 meter hög idrottshall.

Kommunen och Östgötatrafiken planerar att bygga om busshållplatsen intill skolan. En gång-och cykelbanan planeras också intill skolan.

Läs mer om planerna här.