11 oktober 2018

Placebrander day i Norrköping

Visualiseringscenter C. Foto: Nicole Olsson

Placebrander day äger rum på Visualiseringscenter C. Foto: Nicole Olsson

I dag arrangeras Placebrander Day i Norrköping. Det är en inspirerande dag med föredrag, prisutdelning och nätverkande för platsmarknadsförare från hela Sverige.  Helena Nordström och Anna Österlund Placebrander är huvudarrangör. Konferensen genomförs på Visualiseringscenter.

Föreläsarna

Föredragaren Per Schlingmann kommer prata om hur digitaliseringen påverkar framtiden och hur bland annat platser bör förhålla sig till utvecklingen.

Sofie Gunnarsson har under 10 år jobbat som platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn. Hon har erfarenhet från att jobba med att attrahera investeringar, invånare och besökare till en plats. Hon jobbar i en semi-kommunal verksamhet i tätt samarbete med näringslivet. Sofie kommer att presentera sina främsta lärdomar efter 10 år i branschen.

Doug Lansky är TEDx-talaren och turismguru som ger sina tankeväckande insikter om besöksnäring och den vardag många av oss platsmarknadsförare har. Han har skrivit 10 böcker och resekrönikor för mängder av tidningar, däribland National Geographic, The Guardian och Huffington Post. Han har talat för 100 universitet världen över och för FN:s världsturismorganisation.

Sofia Zere har lång erfarenhet av att mäta insatser kopplat till platsmarknadsföring. Sofia berättar om olika sätt att mäta arbetet, och ger heta tips. Ett bra arbete kring uppföljning och mätning skapar nöjda intressenter och invånare, men också en trygghet internt i organisationen att man är på rätt väg och gör rätt saker.

Louise Flygt och Sandra Wall berättar om arbetet med Musikhuvudstaden Norrköping.

"Ser ett stort nationellt intresse"

- Vi är oerhört positiva till att Placebrander väljer att förlägga sitt arrangemang i Norrköping. Vi ser ett stort nationellt intresse för hur vi arbetar med attraktionskraft, besöksnäring, investeringar och kompetensförsörjning. Det här tillfället skapar möjligheter för näringsliv och offentliga aktörer att under en kortare tid träffas och utbyta erfarenheter och få ny kunskap, säger Louise Flygt kommunikationsdirektör Norrköpings kommun.