13 maj 2020

På gång i Sandtorp

Etapp 1 är färdig. Byggnation pågår i etapp 2 och just nu pågår förberedelser för byggstart av etapp 3.

Två kilometer från Norrköpings centrum fortsätter det nya området Sandtorp i Klockartorpet att växa fram. Just nu pågår byggnation av bostäder inom etapp 2 samtidigt som det förbereds för att sätta spaden i marken för nya gator, spår, torg och parker inom etapp 3.

Längs Gustaf Janzens gata pågår byggnation på flera håll:

  • ED-gruppen bygger ägandelägenheter och hyresrätter på östra sidan om Gustaf Janzens gata, totalt 66 lägenheter. Läs mer här.
  • Botrygg är igång med sina tre hus på västra sidan om Gustaf Janzensgata. I två av husen kommer det bli bostadsrätter och i ett av husen planerar kommunen att hyra in sig för kommunalt serviceboende. Totalt cirka 50 lägenheter. Läs mer här.
  • OBOS radhus är klara och de har nu startat byggnation av två flerbostadshus, norr om Anna Särströms gata. Det blir totalt 32 bostadsrättslägenheter. Inflyttning hösten 2021. Läs mer här.
  • Slättö är klara med sina flerbostadshus mellan Calle Lindströms gata och Hjalmar Brantings gata. På motsatt sida av Gustaf Janzens gata ska Slättö bygga bostadsrätter på en mindre tomt. Totalt 48 lägenheter. Läs mer här.
  • Dessutom byggs två nya parker i området. Läs mer här.

Byggstart av etapp tre nästa år

Just nu pågår förberedelser för att kunna börja bygga gator, spår, torg och parker i Sandtorps tredje etapp, närmast SMHI.

  • Folkborgsvägen kommer att få en ändrad dragning och spårvagnsspåret ska flyttas ut i gatan en sträcka.
  • Spårvägen ska även sänkas en sträcka norr om OBOS radhus för att kommunen ska bygga en gång- och cykelbro mellan etapp 1 och etapp 2 av Sandtorp.
  • Samtidigt som gator byggs om och byggs ut kommer nya ledningar dras och flyttas.
  • Ett nytt torg med vädertema planeras centralt i Sandtorp.
  • Parken vid Norden-villorna planeras att rustas upp.

Utbyggnaden i etapp 3 kommer ske stegvis där Folkborgsvägen, spårvagnsspåret, den nya cykelbron och några av de nya lokalgatorna är först ut med planerad byggstart våren 2021.

Följ utvecklingen av Sandtorp här.