26 november 2019

Över 5 miljoner kronor till skolornas internationalisering

Åtta spännande projekt från Norrköpings skolor och förskolor med allt från datalogiskt tänkande i förskolan till partnerskap i Indien, Sydafrika och Kenya har beviljats externa medel under 2019. Det visar sig när årets ansökningsomgångar i Erasmus+ och Atlas är färdiga.

Skolor och förskolor har möjlighet att söka bidrag från EU:s utbildningsprogram Erasmus+ och Atlas med syfte att höja skolpersonalens kompetens. Det kan göras genom jobbskuggning, kurser utomlands, samarbete med andra skolor och yrkespraktik. I år har de valda projekten, som sträcker sig över flera års tid, beviljats medel på drygt fem miljoner kronor. Pengarna täcker kostnader för framtagning av metodmaterial, kompetensutveckling, omvärldsanalys och inte minst elevutbyten.

Internationalisering är ett värdefullt inslag i skolornas utvecklingsarbete samtidigt som det rustar eleverna för framtida kompetenskrav.

– Vid sidan av redan pågående samarbetsprojekt inom vilka vi skickar elever, har vi i år sökt och beviljats medel för att skicka lärare på jobbskuggning under 2 år. Vi kände både ett behov att stärka lärares färdigheter och kvalifikationer samt ge nya arbetssätt och verktyg. I det långa perspektivet handlar det förstås om ökad måluppfyllelse för våra elever, säger Per Norberg, internationell samordnare på Kungsgårdsgymnasiet.

För att uppmärksamma det arbete som läggs ner på att söka extern finansiering och genomföra projekt har en ny utmärkelse instiftats som kommer att delas ut av kommunfullmäktiges ordförande Olle Vikmång fredagen den 29 november. Utmärkelsen, i form av ett diplom, delas ut till alla nya projekt som startat under året och är tänkt att vara ett erkännande och synliggörande av internationell samverkan.

Ceremonin sker inom ramen för årets Globala veckor.

Förskolor och skolor som beviljats medel i år

Utbildningsverksamheter som beviljats medel inom Erasmus+ KA1 och KA2 samt Atlas Partnerskap är:

  • Förskolorna Diamanten, Önskeringen och Svanen tillsammans med Utbildningskontoret som i projektet #comake samarbetar med förskolor och skolhuvudmän i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Danmark för att utbyta erfarenheter kring förskolans digitalisering och fortbilda förskollärare inom datalogiskt tänkande och digital kompetens i förskolan
  • Matteusskolan (årskurs F-6) som under 2019 fått medel för att samarbeta kring goda undervisningsmetoder med den indiska skolan Silver Oaks International School i Hyderabad,
  • Kungsgårdsgymnasiet som beviljats medel för att kompetensutveckla personal genom jobbskuggning i Österrike, Norge, Portugal, Spanien och Italien. Projektet vilar på identifierade behov kring att stärka lärares färdigheter och kvalifikationer samt ge nya arbetssätt och verktyg.
  • De Geergymnasiet som beviljats medel för praktik och partnerskapsarbete med flera skolor, restauranger och hotell i Sydafrika samt med skolor i Kenya
  • Second Chance School, Bråvallagymnasiet som fått medel för att under två år skicka elever och lärare på yrkespraktik respektive jobbskuggning till Danmark och Storbritannien.
  • Bråvallagymnasiet som beviljats medel för elever vid Bygg och Anläggning, VVS, Fordonsteknik och El för tre veckors praktik i Frankrike, Tyskland eller Spanien. Under tiden får yrkeslärare möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen.
  • Lärlingsgymnasiet som beviljats medel för elever från Hotell och Turism för drygt två veckors praktik på Mallorca. Skolan har även beviljats medel för jobbskuggning för yrkeslärare till bland annat Spanien och Kroatien i syfte att höja kvalitén på den egna undervisningen.
  • Komvux som har beviljats medel för jobbskuggning och kurser i Italien, Malta, Kroatien, Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Finland, Rumänien syfte att stärka den digitala kompetensen hos både personal och elever.
  • FoU, Utbildningskontoret som beviljat medel att koordineraprojektet Empower2learn, ett samarbete mellan universitet och skolhuvudmän i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Belgien kring flexibelt lärande och hur man på bästa sätt kan kompetensutveckla lärare att nyttja digitala verktyg som främjar alla elevers kunskapsutveckling.
  • Under året har även lärare från Borgsmoskolan, Lärlingsgymnasiet, De Geergymnasiet och Komvux beviljats externa medel för förberedande besök inför framtida ansökningar.