27 september 2019

O-Ringen i Norrköping fullträff för besöksnäringen

Foto: Norrköpings kommun

Sommarens O-Ringen, som arrangerades i juli 2019 i Norrköping, lockade 21 221 deltagare och 24 061 besökare till regionen. Det är en av de högsta besökssiffrorna under O-Ringens 55-åriga historia. En undersökning som gjorts för att mäta deltagarnas upplevelse av årets O-Ringen visar att 2019 års upplaga av tävlingen får genomgående fina betyg av deltagarna och blev en succé.

Undersökningen presenteras dels i en evenemangsrapport och dels i en turistekonomisk rapport. Evenemangsrapporten visar att årets O-Ringen får ett sammanvägt NKI (Nöjd Kund Index) på 77, där 100 är det högsta, vilket enligt Upplevelseinstitutet är ett högt betyg som visar på mycket nöjda kunder. Det samlade helhetsintrycket ligger på 4,4 - en toppnotering historiskt sett för O-Ringens del.

"Fina betyg som våra deltagare gett oss"

– Det gläder mig oerhört mycket att se dessa fina betyg som våra deltagare gett oss. Det innebär framför allt en stor hyllning till våra ovärderliga 1400 ideella funktionärer som lagt ner nästan 100 000 ideella timmar under 3-års tid för att skapa detta uppskattade O-Ringen-arrangemang. Jag vill också rikta ett stort tack till Norrköpings och Finspångs kommun som genom hela projektet gett oss 100 procents engagemang och stöttning när vi behövt hjälp kring olika frågor och utmaningar, säger Tomas Öberg, generalsekreterare O-Ringen Kolmården 2019.

O-Ringen Kolmården 2019 i Norrköping - en folkfest

Undersökningen är gjord av Upplevelseinstitutet som genom en webbenkät intervjuat deltagare från 15 år och uppåt. Sammanlagt utgår rapporten från 2 272 genomförda webbenkäter.

Samtliga upplevelseparametrar som man lyfter i rapporten landar på betyg inom intervallet 3,9 - 4,4 vilket är mycket bra betyg. Förutom helhetsintrycket fick även ”arrangemang och organisation” 4,4, även det ett av de högsta betygen sedan starten 1965. På frågan om vilka ord man vill använda för att bäst beskriva årets O-Ringen nämns bland annat folkfest, gemenskap och välorganiserat.

– Vi är mycket nöjda över arrangemanget och att det togs emot så väl av deltagarna. Det är extra kul att se att ordet folkfest nämns eftersom det var ett av våra mål med O-Ringen, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör och projektägare för O-Ringen 2019.

Norrköping och Finspång

O-Ringen pågick på olika platser runt om i Norrköping och i skogarna runt Finspång. Bland annat orienterades det i Kolmårdsskogarna, Yxbacken, centrala staden med målgång i Folkparken samt på Arena Grosvad i Finspång. Samarbetet de båda kommunerna emellan har fungerat smidigt och bra.

– O-Ringen Kolmården var en succé för Finspångs kommun, och det är extra kul att samverkan med Norrköpings kommun och organisationen bakom O-Ringen fungerade utmärkt i både planering och genomförande. Tillsammans visade vi att Norrköping och Finspång erbjuder både magiska naturområden och kulturupplevelser som är väl värda att besöka. Att Arena Grosvad är en tävlingsarena som klarade de två första etapperna på ett imponerande sätt känns spännande inför framtida evenemang. Jag är väldigt stolt över hela engagemanget i Finspång. Mest imponerad är jag över det ideella engagemanget från alla föreningar, säger Johan Malmberg, Kommundirektör i Finspångs kommun.

Stor ekonomisk vinst för besöksnäringen

Att ett evenemang som O-Ringen även bidrar starkt till besöksnäringen syns i den turistekonomiska rapporten där det framgår att turism under tävlingsdagarna omsatte cirka 143 miljoner kronor fördelat över logi, restaurangbesök och shopping. En starkt positiv ekonomisk effekt i förhållande till evenemangets storlek. I jämförelse kan nämnas SM-veckan från 2016 som också hölls i Norrköping med 100 000 besökare och också blev en succé, där den turistekonomiska omsättningen landade på 61 miljoner kronor.

– Ett evenemang som ger så pass positiv ekonomisk effekt ger en stor ekonomisk vinst för kommunen. Det är också märkbart när vi tittar på antalet gästnätter sett över juni och juli i Norrköping som har ökat med 14 procent jämfört med i fjol. Ett så pass stort och populärt arrangemang som O-Ringen bidrar givetvis till ökningen. Vi höll i SM-veckan 2016 och nu i år världens största orienteringstävling. Det här visar att Norrköping har kapaciteten att arrangera stora idrottsevenemang som är välorganiserade och uppskattas av både deltagare och besökare. Det har en stor betydelse för besöksnäringen i hela regionen, säger Reidar Svedahl (L).

I webbenkäten uppger 81 procent av deltagarna att de sannolikt besöker regionen i framtiden och lika hög procent uppger att de skulle rekommendera vänner att besöka regionen.

Folkfesten visade även upp sig medialt med över 300 artiklar och inslag i media över hela Sverige, där O-Ringen nämns.
– O-Ringen är ett stort och starkt evenemang med ett medialt intresse. Det är roligt att se medias rapportering och att tävlingen i Norrköping omnämnts nästan uteslutande mycket positivt, säger Louise Flygt.