9 januari 2020

Ny väg in till Sandbyhov är klar

Lagom till sportlovet kommer sporthallen i Sandbyhov att stå klar. En modern multisportarena, som på utsidan är klädd i perforerad plåt. BILD: Norrköpings kommun

Sandbyhov går igenom en stor förvandling. Byggnation pågår för fullt och flera byggnader står redan klara. Nu har stadsdelen också fått en ny väg in från Stockholmsvägen. 

Den nya vägen som leder in i Sandbyhov från Stockholmsvägen är placerad ett par hundra meter närmare Stockholmsrondellen, än den befintliga vägen. Den nya sporthallen byggs just nu intill den befintliga vägen. För att få till en bra utemiljö kring sporthallen kommer den befintliga vägen att tas bort.

Den nya vägen har också gjort att den populära hundrastgården har fått en ny plats. Något längre in i området.

- Den nya vägen är en förutsättning för att boende ska kunna promenera, cykla och åka bil till sina boenden under den stora områdesförvandlingen, säger Fredrik Nilsson, projektledare Norrköpings kommun, och fortsätter:
- Hundrastgården fick flytta till blomsterängen tillfälligt. Nu är blomsterängen arbetsområde för kommunens entreprenader i området och hundrastgården fick flyttas en gång till. Vi hoppas att det nya läget uppskattas av hundägarna.

Vad händer nu?

Sandbyhov har länge präglats av äldreomsorg och vårdinrättningar. Nu förvandlas området till en modern och omtänksam stadsdel med liv och rörelse. Med olika typer av bostäder, skolor, kommersiell service, vård- och äldreboenden och parker. I samma takt som arbetet pågår blir byggnader klara.

Skolorna klara
De två skolorna är klara och eleverna flyttade in till höstterminens start 2019. I Ekhöjden flyttade Sandbyängskolan in med knappa 400 elever i årskurs F-6 med fritidshem. Här går bland annat elever som tidigare gick på skolan Enebypark. Apelgården förvandlades till Sandbyhovsskolan. En helt ny skola med ett 80-tal elever i årskurs 7-9. Till vårterminen 2020 kommer Estethuset vara klart. Den skolbyggnaden huserar lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik för de två skolorna.

Sporthallen
Lagom till sportlovet 2020 står sporthallen klar i Sandbyhov. Sporthallen är en modern multisportarena med läktare för 400 åskådare. Hallen har en yta på 46x24 meter och åtta omklädningsrum i direkt anslutning till planen. På dagtid har skolorna sina idrottslektioner här.

Obos Kärnhem börjar sälja lägenheter i vår
Under senare delen av 2022 kommer området att börja återbefolkas. Då är Obos Kärnhems hus närmast spårvägen inflyttningsklara. Det handlar om ett 40-tal bostadsrätter och ett 60-tals hyresrätter. Försäljningen av bostadsrätterna beräknas starta till våren 2020.

Nodhuset
Landmärket i stadsdelen, Nodhuset, började byggas under hösten 2019. Under byggtiden kommer det att vara tung trafik i området. Nodhuset räknas stå klart senare delen av 2021. Region Östergötland kommer att ha verksamhet på flera våningar i huset, som vårdcentral, folktandvård och BVC. Här kommer även kommunen att ha familjecentral, och i entréplan blir det kommersiella lokaler som huserar apotek och café. Hyresbostäder kommer att bygga 42 hyresrätter i de översta våningarna i Nodhuset.

Hagaborg och Cedersborg
Under 2021/2022 kommer Hagaborg och Cedersborg att rivas. Obos Kärnhem kommer att bygga både stadsradhus och flerfamiljshus på dessa tomter. Kommunen bygger väg och del av det blivande torget.

Följ Sandbyhovs förvandling här