24 mars 2020

Nytt liv i Torshags gamla fabrik

Torshagsfabriken i Åby

Det finns spännande planer för det gamla bomullsspinneriet i Torshag (Åby). Där bullrande maskiner en gång stod planeras nu bostäder och verksamheter som ska locka besökare. I framtiden kanske du dricker en kopp kaffe, handlar fina hantverk eller njuter av en middag här. Eller bor du här? Med vattenspegeln framför huset, forsande vatten bakom och skogen runt knuten är läget perfekt. Dessutom har du gångavstånd till Åby centrum.

Torshags fastighets AB har lämnat in en ansökan till kommunen om att omvandla de gamla industrilokalerna vid Torshag till bostäder och verksamheter som t.ex. restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café. Samhällsplaneringsnämnden ser positivt på utvecklingen och samhällsbyggnadskontoret har därför fått uppdraget att arbeta fram en ny detaljplan. Planen kommer också att pröva möjligheten att bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad.

Området idag

Området är beläget i norra delen av Åby längs med Katrineholmsvägen och angränsar till Loddbynäset och skogen. Åby är en prioriterad utvecklingsort och att ta fram en ny detaljplan för området stämmer väl överens med översiktsplanen.

På platsen finns det idag industribyggnader som är viktiga ur ett historiskt perspektiv för Åby. Industribyggnaderna används just nu som industrihotell och kontor. Stora lokalytor är dock tomma och Torshags fastighets AB vill därför omvandla dessa ytor och ta ett helhetsgrepp för utvecklingen inom området.

 

Visningslägenhet med hög takhöjd och stora fönster.

Visningslägenhet med hög takhöjd och stora fönster. Foto: Torshags Fastighets AB / UX Home Bostadsmäklarna


Området i framtiden

Torshag har en fantastiskt potential att utvecklas både för bostäder och upplevelser. Med naturen runt knuten, varsamt renoverade industrilokaler och verksamheter som lockar kan detta bli ett utflyktsmål för många. Arbetet med detaljplanen innebär att trafik till området, in- och utfarter, gång- och cykelstråk och parkeringslösningar kommer att utredas.

Visionen för området är både hyreslägenheter och bostadsrätter. Storleken kommer att variera från ett rum och kök till fyra rum och kök enligt Torshags fastighets AB. Bostäderna kommer att behålla sin industriella prägel med stor takhöjd och höga fönster. Där tidigare hundratals textilarbetare skötte spinnmaskiner planeras människor att bo i framtiden. För att hedra områdets historia kommer namnet på bostadsbyggnaden vara Spinneriet.


Flickor framför Torshagsfabriken

Foto: Kvillings föreningsarkiv


Området historia

1845 startade Hjalmar Leopold bomullsspinneriet i Torshag. Vattenfallet från Nedre Glottern har en fallhöjd på 22 m och gjorde platsen idealiskt för att driva maskiner. Efterfrågan på bomullsgarn var stor och efter bara fem år hade fabriken 200 anställda. Leopold gick dock i konkurs, blev ruinerad och avled 1851.

Egendomen med fabrik övertogs av Gustaf Eklund. Eklund drev fabriken vidare men det Nordamerikanska inbördeskriget blev katastrofalt för Torshag. Eftersom leveransen av bomull upphörde stoppades driften från 1868 och tre år framåt.

Efter stoppet återupptogs arbetet av Åby aktiebolag. Åbygarnet gick bra fram tills att maskinparken ödelades av en brand 1873.

Efter branden drevs fabriken av Stockholms Bomullsspinneri och väfveri AB. De drev industrin vidare i 75 år.

Verksamheten lades ner 1961, undantaget av ett färgeri som under annat företagsnamn (STOBO AB) fanns kvar till 1979.

Källor: Textilindustrins uppgång och fall
Torshags bomullsspinneri Wikipedia

 

Denna etikett satt fast på alla garnpackar från Torshag i mitten av 1800-talet. Foto: Kvillinge föreningsarkiv

 

Mer information

Det finns en inspelad intervju (ljud) med Svea Wadström vars mor arbetade på Torshags bomullsspinneri. Där kan du höra hur Svea beskriver livet på fabriken. Du hittar intervjun på Kulturav Östergötlands webbplats.

På Östergötlands arkivförbunds webbplats kan du söka efter historiska bilder. Bilder på Torshag hittar du här på deras webb.

Kvillinge föreningsarkiv är en ideell förening som arbetar med att ordna, katalogisera och arkivera gamla handlingar, tidningsurklipp och fotografier från Kvillinge och Simonstorp. Du kan besöka dem personligen men de finns även på webben och på Facebook. Ett tips är att följa dem på Facebook där de ofta publicerar intressanta bilder.

För information om lägenheterna kontakta ansvarig mäklare, Gunnar Ramstedt gunnar.ramstedt@uxhome.se .