24 juni 2020

Nytt liv i Gamla Tullhuset

Så här kommer Gamla Tullhuset se ut våren 2021 - ny paviljong och fasadfärgen återställd till originalfärgen. Illustration: Millimeter Arkitekter AB

Efter att ha stått tomt i många år kommer äntligen Gamla Tullhuset väckas ur sin dvala. Lokalerna kommer att fyllas med liv igen när en restaurang och festvåning flyttar in nästa år. Spinnhusets Fastighets AB är i full gång med att renovera fastigheten för att återställa den till sin forna glans. En grundlig utredning har gjorts för att använda originalarkitekturen så långt det går. Bågar som tidigare satts igen öppnas nu upp och fasaden kommer att ändra färg. Den historiska utredningen visar nämligen att byggnaden tidigare var sandstensfärgad och nu vill man återfå originalkulörerna.

Sedan tidig vår pågår ett intensivt renoveringsarbete av Gamla Tullhuset. Det är Spinnhuset Fastighets AB som står bakom renoveringen som planeras bli klar våren 2021. Peter Bodefalk, VD för Spinnhusets Fastighets AB berättar om bakgrunden.

- Det börjar hända mer i denna del av Norrköping och när Comfort Hotell öppnade upp här 2016 väcktes idén om en restaurang i Gamla Tullhuset. Platsen är verkligen perfekt för en restaurang. En vacker historisk byggnad vid vattnet med hotell, en ny fin brygga, torg och hela Inre hamnen alldeles intill. Spinnhuset Fastighet AB är ett samarbete mellan Bronsfastigheter AB, Eklöf Invest AB och Höglandets Invest AB. Bolaget äger sedan tidigare fastigheten Spinnhuset 9 där Comfort Hotell Norrköping ligger.

- Vi ville återställa denna vackra byggnad igen. En del tidigare renoveringar har varit väldigt hårdhänta mot fastigheten men med hjälp av en grundlig utredning av våra arkitekter hos Millimeter Arkitekter och byggnadsantikvarier på Fredrikssons Arkitektkontor har vi fått en bra bild av de tidigare arkitekternas ursprungliga tankar. Vi har till exempel hittat rester av gammal fasadfärg vilket hjälpt oss få fram den ursprungliga kulören.


Bilder från renoveringen av lokalerna. Till vänster visar Peter Bodefalk en av de stolpar som restaurerats.Till höger syns en båge som nu håller på att öppnas upp.


Fastighetens historia

Gamla Tullhuset har anor från 1783. Då gjorde muraremästare Fehmer ritningarna till ett nytt tullpackhus som skulle ersätta det gamla från 1600-talet. Byggnaden blev dock för liten och därför fick den en övervåning 1842 efter ritningar av Fredrik Blom. 1876 växte fastigheten ytterligare men denna gång på bredden. Då uppfördes nämligen envåningsflyglar efter ritningar av Carl Theodor Glosemeyer.

Fredrik Blom som är arkitekten bakom övervåningen har även ritat Rosendals slott. Tack vare det har den historiska utredningen kunna använda kunskaper från Rosendals slott för att få ledtrådar i hur Gamla Tullhuset ursprungliga arkitektur och färgsättning varit.

- Den befintliga röda färgen är inte den ursprungliga och i samband med renoveringen kommer färgen att bytas ut, säger Peter Bodefalk. Putsen på fasaden kommer att ha en sandstensfärgad kulör som går åt det rosa hållet. Sen blir det gråskala på murverket som dekorerar bl.a. fönsterbågarna. Fönstren kommer att bli i guldockra.

- Vi vill ta tillvara fastighetens historia. Vi har öppnat upp gamla igenmurade fönster och tagit fram de gamla bågarna. Gamla stolpar som varit murkna i botten har vi tagit bort. Sedan har vi gjutit nya fundament och ställt tillbaks stolparna dem. På så sätt har vi kunnat återanvända dem.

Gammalt fotografi av Gamla Tullhuset

Gamla Tullhuset år 1916. Foto: Norrköpings stadsarkiv, fotograf okänd.

 

Framtiden

Nu pågår arbetet för fullt för att anpassa lokalerna till den nya verksamheten. Bottenvåningen kommer att vara restaurang och övervåningen kommer att vara festvåning. Det kommer att byggas en paviljong i glas på ena sidan av huset och det kommer även att finnas en uteservering. Planen är att allt ska vara klart till våren 2021.

För den som vill så kommer det vara möjligt att ta båten till restaurangen. Det är nämligen tillåtet att lägga till vid bryggan framför restaurangen. Tre timmar förtöjning är tillåten så besökaren hinner äta sin måltid i lugn och ro.


Fakta