17 september 2020

Ny tingsrätt och bostadskvarter vid Packhusrondellen

Visionsbild ny tingsrätt

En ny tingsrätt ska byggas i Norrköping. Visionsbild: ÅWL arkitekter


Om ett år planeras byggstart för Norrköpings nya tingsrätt. Men innan spaden kan sättas i marken ska Norrköpingsborna få tycka till om detaljplanen som nu går ut på samråd.

I kvarteret Skepparen, vid Packhusrondellen på pendlarparkeringen vid Presidenten, finns nu ett förslag till ny detaljplan. Planförslaget innebär att det byggs en ny tingsrätt mot Norra promenaden och ett nytt bostadskvarter och ett mobilitetshus med parkeringsplatser för både cyklar och bilar närmast Comfort hotell.

- Platsen har ett mycket strategiskt läge, det är centralt med enkelt gångavstånd till både dagens och framtidens centralstation. Dessutom väntar utvecklingen av Inre hamnen på andra sidan Packhusgatan, säger Emma Wester, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.

Idag används ytan för bilparkering, både för personalen på arbetsplatserna i närheten och som pendlarparkering. I och med bygget kommer markparkeringen att försvinna. I planerna finns istället ett mobilitetshus som kan rymma mellan 250-400 bilparkeringsplatser, men även bilpool, cykelparkering, cykelverkstad med mera.

- Det centrala läget nära resecentrum gör att många som bor och arbetar här kan cykla eller åka kollektivt. Men behovet av parkering kommer fortfarande att finnas, både för de nya verksamheterna som tillkommer och för dem som parkerar här idag, säger säger Emma Wester, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.

Fram till och med den 15 oktober kan allmänheten lämna synpunkter på detaljplanen.

Läs mer om detaljplanen och hur du kan lämna synpunkter här.