3 december 2018

Ny cykelbro över strömmen skapar nya ”Västra promenaden”

Där rhododendronparken ansluter till Linköpingsvägen viker
du av och går ut bland trädtopparna. Långt under fötterna strömmar Motala ström
 fram medan du tar dig 160 meterna över
till Västra promenaden – den trädallékantade Krematorievägen i Folkparken.

Där rhododendronparken ansluter till Linköpingsvägen viker du av och går ut bland trädtopparna. Långt under fötterna strömmar Motala ström  fram medan du tar dig 160 meterna över till Västra promenaden – den trädallékantade Krematorievägen i Folkparken.

 

En ny gång- och cykelbro föreslås över Motala ström i närheten av Rododendrondalen. Ett nytt cykelstråk kan då skapas från Linköpingsvägen i söder via Krematorievägens trädallé till Norra promenaden. I och med detta får Norrköping sin saknade Västra promenad.

Södra, norra och östra promenaderna är välbekanta för de allra flesta Norrköpingsborna. Men varför finns ingen västra promenad?

Idén om att skapa promenaderna växte fram under 1800-talets Norrköping. Det gick bra för industrierna i centrala Norrköping och många människor flyttade till staden för att arbeta inom bland annat textilindustrin. Fabrikerna gjorde att luften i stan inte alltid var så bra och arbetarna fick slita hårt.

Trädkantat n

Med inspiration från boulevarderna i Paris ritades promenaderna fram, dels som en pampig inramning av staden , dels som rekreationsområde. Tanken vara att det skulle vara fyra promenader som ramade in stadskärna. Det blev inte så för i väster anlades Folkparken. Denna stora gröna lunga som än i dag är ett populärt rekreationsområde för Norrköpingsborna.

Den tänkta trädkantade fyrkanten blev till ett trädkantat n, delat av Motala ström och saknaden av Västra promenaden.

Kartbild över Norrköping med promenaderna utmärkta med rött streck och gul text

Kartbild över Norrköping med promenaderna utritade.

 

160 meter lång bro

Motala ström ett uppskattat inslag i Norrköpings stadsmiljö. Men vattnet utgör också ett hinder för den som ska resa i Norrköping. Ibland är det långt mellan broarna, och för den som går eller cyklar kan det innebära långa omvägar.

Vi vill att det ska vara smidigt att ta sig mellan stadens olika delar. Därför finns förslaget om att bygga en gång- och cykelbro över Strömmen. En 160 meter lång bro som ovan Strömmen knyter samman Kneippen och Folkparken. Med detta förslag binder också allékantade Krematorievägen samman Norra och Södra promenaden.

Och Norrköpings trädkantade fyrkant blir komplett - med Västra promenaden.

Framtidens resor i Norrköping

Broförslaget över Motala ström , från Södra promenaden (Linköpingsvägen) i Kneippen via Krematorievägen till Norra promenaden, är en del i projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet handlar om trafiken i Norrköping och föreslår en rad åtgärder som skulle göra det smidigare att gå, cykla och åka kollektivt i Norrköping.

Läs mer och var med och tyck till om Framtidens resor i Norrköping här

 

Illustrationsbild på en bro över Motala ström.
Illustrationsbild över en bro över Motala ström

Förslaget med gång- och cykelbron ger den snabbaste och mest naturliga passagen över Motala ström, samtidigt som dagens promenadstråk längs strömmen behålls.

Illustrationsbild över hur bron kan komma att se ut.
Förslag på hur bron kan komma att se ut

En gång- och cykelbro över Motala ström innebär en ökad tillgänglighet och framkomlighet för Norrköpingsborna.