17 december 2019

Ny chans att tycka till om planerna för nytt verksamhetsområde i Klinga

Vid trafikplats Klinga, strax söder om Norrköping, planeras det för ett nytt verksamhetsområde för lager och logistikföretag. Fram till och med den 21 januari 2020 är detaljplanen ute på granskning. Detta innebär att allmänheten kan tycka till om planförslaget en sista gång innan politikerna ska fatta beslut om antagande av detaljplanen.

Sedan samrådet har planförslaget ändrats på flera punkter. Bland annat har följande ändringar gjorts;

  • Grönområdet har utökats mellan den planerade bebyggelsen för verksamheter och de befintliga villatomterna i Klinga.
  • Cykelbanan som planeras genom området har fått en rakare sträckning. Tanken är att bygga en ny cykelbana på den tidigare banvallen som kopplar ihop det nya verksamhetsområdet med Klockaretorpet.

Här kan du ta del av handlingarna och få information om hur du kan lämna synpunkter.