17 maj 2019

Nu tar vi nästa steg för framtidens Butängen


Nu finns ett nytt förslag för hur Butängen kan utvecklas i framtiden. Under samrådstiden som pågår fram till 15 augusti 2019 kan du tycka till om planerna.

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter.

Läs mer om utvecklingen av Butängen här