24 september 2020

Nu invigs paviljongen i Hageby

Om dagen reflekterar Paviljong dagsljus och himmel och om natten lyser den som en lykta i mörkret.

Nu är Paviljongen i Hageby färdig. Paviljongen är resultatet av ett spännande samarbete som börjat på gräsrotsnivå. När det blev för trångt i Portalens lokaler i Hageby skissade nyanlända arkitekter och ingenjörer på en möjlig lösning. Resultatet blev ett spännande samarbete med Statens konstråd, arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona, Portalen och Norrköpings Konstmuseum. Nu står en härlig portal färdig - redo för föreläsningar, konserter och annat spännande.

Det självbärande taket är ett så kallat grid shell, konstruerat av träribbor som böjts med hjälp av fukt. Om dagen reflekterar Paviljong dagsljus och himmel och om natten lyser den som en lykta i mörkret.

Paviljong berör två angelägna frågor. Den sätter ljus på frågor kring hur gräsrotsinitierade byggprojekt kan göras möjliga, och hur asylsökande arkitekters engagemang kan ges konkret inflytande över ett offentligt rum. Den visar också upp ett fantastiskt hantverk och träets inneboende potential – en potential som sällan utnyttjas i dagens byggindustri. Står man under Paviljong ser hela taket ut att röra sig, som ett böljande tyg, säger Joanna Zawieja, arkitekt och ansvarig för konst i stadsutveckling på Statens konstråd.  

Paviljong är en del av regeringssatsningen Konst händer som pågick under tre år, 2016–2018, i miljonprogrammet. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat. 

 

Läs mer: