22 oktober 2019

Nu har Norrköping fått sina första cykelöverfarter

Klicka ovan för att se en film om hur cykelöverfarter fungerar.

Vi vill göra det ännu smidigare för cyklister att ta sig fram i vår kommun. Därför har vi nu skapat cykelöverfarter. Cykelöverfarter är precis som namnet antyder, platser där cyklister kan korsa vägen. Bilister har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska åka ut på cykelöverfarten. Cyklister har företräde men de måste anpassa hastigheten och ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig. Helt enkelt: ”cyklister cyklar, bilister bromsar”.

Det ska vara säkert, smidigt och snabbt att cykla i vår kommun. Med hjälp av cykelöverfarter får vi till bra trafiklösningar där cyklister och bilister möts i trafiken. Genom att bilister och cyklister anpassar sin fart vid cykelöverfarter kan cyklister åka vidare utan att gå av cykeln. På så sätt kan cyklister färdas smidigare och snabbare i vår kommun.

Cykelöverfarter har funnits i Sverige sedan 2014 men Norrköpings kommun har inte haft några överfarter tidigare. Nu inviger dock Norrköpings kommun cykelöverfarter över och längs med Södra promenaden. Cykelöverfarterna är utmärkta med cykelöverfartsskylt och vägmarkering.

Cykelöverfarterna kommer att utvärderas med före och efterstudier för att mäta hur trafikantbeteendet påverkas och hur regleringen efterföljs. Norrköpings kommun kommer att gå vidare och införa cykelöverfarter på fler platser där det finns behov och är lämpligt.


Skylt för cykelöverfart

Så här ser vägskylten cykelöverfart ut.

Frågor och svar

Vem får använda cykelöverfart?
Cykelöverfarter får användas av cyklister eller förare av moped klass II.

Vem har väjningsplikt
Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cyklister har företräde men de måste anpassa hastigheten och ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig.

Hur vet jag om det är en cykelöverfart?
Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet

När börjar det här gälla?

Cykelöverfarter har funnits i Sverige sedan 2014 men nu får Norrköping sina första cykelöverfarter. Det blir nio cykelöverfarter i Norrköpings kommun. De genomförs på passager längs med och över Södra promenaden. Två av överfarterna på Bryggaregatan och Generalsgatan genomförs så fort återställning efter grävarbeten är klara.

Var kan jag få mer information?

Vi har skapat en film som förklarar cykelöverfarter. Du hittar den överst på den här sidan.