19 mars 2019

Nu återställer vi Ljura bäck

Visionsbild för framtidens Brånnestad. Illustration: Erick Arango Marcano, Norrköpings kommun

- Ljura bäck är en fantastisk tillgång för Norrköping. Genom att öppna upp bäcken och förbättra den kan vi både klimatanpassa bäcken för att förhindra översvämningar och ge Norrköpingsborna ett nytt härligt inslag i landskapet, säger Maria Rothman, projektledare på Norrköpings kommun.
- Ljura bäck är idag helt okänd för många eftersom den är till stor del är osynlig och svår att nå. Det vill vi ändra på! Bäcken är en pärla som förtjänar att synas, säger Maria Rothman.

Tidigare porlade Ljura bäck genom Norrköpings södra delar men under 1960-talet grävdes delar av bäcken ner i tunnlar under marken, så kallade kulvertar. Bäcken är drygt 1 mil lång. Den startar i Ensjön och rinner ut i Motala Ström men cirka 3 kilometer är kulverterad mellan Åselstadsvägen och Söderleden. Tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret arbetar nu i ett projekt för att se över hur bäcken kan klimatanpassas för att kunna hantera större vattenmängder.

- Klimatförändringar är en del av vår vardag och vi måste anpassa oss efter det, säger Åsa Sköldestig (S) 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.
- Om det kommer större mängder regn- eller smältvatten kan inte Ljura bäck hantera det. Redan nu svämmar bäcken lätt över och vi måste också förbereda oss på att hantera mer extrema mängder regn- och smältvatten i framtiden. Om vi låter bäcken vara i sitt nuvarande skick riskerar vi stora översvämningar i de sydöstra delarna av vår stad, förklarar Åsa Sköldestig.

Projektet har kommit fram till ett förslag som kommer att presenteras för alla de nämnder som är kopplade med stadsbyggnadskontoret. I förslaget ingår bland annat att klimatanpassa bäcken, skapa fyra nya parker och bygga en ny gång- och cykelväg från Ensjön till Lindö.

- Vi vill klimatanpassa Norrköping för att minska risken för översvämningar men samtidigt kommer klimatanpassningarna göra så att vi kan göra området vackrare och tillgängligt för fler, avslutar Maria Rothman.

 

Tidplan

Det här är ett stort projekt som än så länge enbart är ett förslag från samhällsbyggnads-kontoret. Det är Norrköpings politiker som kommer att besluta om planerna blir verklighet. Det beräknas ta mellan 10-20 år innan allt är klart.

Mer information om Ljura bäck hittar du på projektets webbsida www.norrkoping.se/ljuraback.