23 oktober 2018

Norrköping står värd för konferens om klimatanpassning i Norden

Vybild över Norrköping.

Foto: Nicole Olsson/Norrköpings kommun

Under tre dagar samlas forskare, kommunrepresentanter och experter i Norrköping för att diskutera och hitta lösningar för att anpassa samhället för att möta klimatförändringar.

Konferensen är öppen för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt och globalt inom forskning, teknik, politik, förvaltning, näringsliv, intresseorganisationer och journalistik.

Den femte nordiska konferensen om klimatanpassning pågår från lunch till lunch tisdag den 23 oktober till torsdag den 25 oktober i Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Under dagarna ska bland annat punkter till nordiska ministerrådets möte tas fram.

Utvalda höjdpunkter under konferensen:

23 oktober
kl. 13.30 Key note session: Adaptation in the Nordic region – making it happen together

Huvudtalare på konferensen, Karen O’Brien, professor vid Oslo universitet, som arbetar med globala miljöförändringar, omställning, sårbarhet med mera och är särskilt inriktad på hur samhällen skapar och svarar på förändringar.

24 oktober
kl. 16.30 IPCC Special Report on Global Warming of 1.5
° C

Den 8 oktober presenterades FN:s klimatpanel IPCC den slutliga versionen av
rapporten ”1,5 graders global uppvärmning”, som efterfrågades under klimatförhandlingarna i Paris 2015. Vad innebär rapporten för nordisk klimatanpassning?

25 oktober
kl. 08.30 Framtidens mat i och från de nordiska länderna

Sessionen innefattar behovet av att anpassa matproduktionen och begränsa sårbarheten, vilken typ av mat- och hur mycket mat vi behöver, potentialen att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import.

Konferensens officiella språk är skandinaviska men vissa föreläsningar och seminarier kommer att ske på engelska.

Hela programmet hittar du här